Šole

Naslov: Dunajska cesta 102

1000 Ljubljana

Telefon: 01 5600 400

E-pošta: info@sggos.si

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

Smo moderna šola s približno 600 dijaki.

Poslanstvo
Izobraževanje za samostojno, ustvarjalno, kakovostno in odgovorno delo.

Vizija
Spoštovanje, solidarnost, zaupanje, strpnost, kulturna komunikacija.

Izobražujemo dijake v programih:

  • srednjega strokovnega izobraževanja (gradbeni tehnik, geodetski tehnik, okoljevarstveni tehnik)
  • poklicno-tehniškega izobraževanja (gradbeni tehnik)
  • srednjega poklicnega izobraževanja (zidar, tesar, pečar – polagalec keramičnih oblog, kamnosek, upravljalec težke gradbene mehanizacije)
  • nižjega poklicnega izobraževanja (pomočnik pri tehnologiji gradnje) 
  • NOVO: tehniška gimnazija z usmeritvijo na strokovna področja arhitekture, gradbeništva in geodezije. 

 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: