Kontrolor poštnih storitev

Oseba se pogovarja po telefonu in drži ipad.

Kaj delavec običajno dela:

 • opravlja kontrolo poštnega prometa, kontrolo dostave, kontrolo denarnega prometa in kontrolo v poštnem centru;
 • opravlja lahko tudi delo glavnega blagajnika v trezorju;
 • zagotavlja nemoten potek dela v poštni enoti, kakovostno opravljene storitve, opravljene obračune, urejene delovne prostore in delovna mesta, rešene reklamacije ter zadovoljne uporabnike;
 • skrbi, da so storitve opravljene v skladu s tehnološkimi predpisi in da je delo dobro organizirano; 
 • nadzira potek poštnega prometa in opravljanje poštnih storitev ter zbirnih računov;
 • zaračunava poštne storitve in ukrepa ob nepravilnostih;
 • spremlja in proučuje tehnološke predpise ter daje pojasnila in navodila delavcem za delo; 
 • rešuje reklamacije in nepravilnosti; 
 • usposablja delavce ob uvajanju novosti in uvaja nove delavce v delo.
   

Osebnostne lastnosti:

Kontrolor ima smisel za delo z ljudmi, je natančen in komunikativen ter iznajdljiv, saj se je potrebno pri delu hitro znajti v različnih novih okoliščinah. Je sodelovalen in pripravljen za delo v timu. Dobro pozna tehnološke predpise, svoje znanje pa je pripravljen stalno dopolnjevati. Pripravlja sodobne rešitve delovnih postopkov in skrbi za učinkovito organizacijo dela. Kontrolor je odločen pri delu z ljudmi, vztrajen in skrben. Ima smisel za red in urejenost ter zna oceniti ljudi glede na njihove značilnosti. Ima dobro zmožnost opazovanja in presojanja. 

Pogoji dela:

Delo kontrolorja poteka v zaprtem prostoru, razen kontrole dostave in izmenjave sklepov, ki se opravljata na terenu. Delo poteka v izmenah. Glede na naravo dela mora vsak dan sproti zaključiti delo, kar pomeni, da je potrebno delati prek polnega delovnega časa, kadar je to potrebno. Kontrolor poštnih storitev, ki je pogosto na terenu, mora biti previden v prometu, v prostorih pošte pa večjih nevarnosti ob predvidenih zaščitnih ukrepih ni.

Delovni pripomočki:

Kontrolor pri delu uporablja različne pisarniške pripomočke, kot sta računalnik in telefon ter zakone, predpise, navodila, saj skrbi za izvajanje teh sprejetih aktov.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima zahtevano visoko strokovno izobrazbo (inženir prometa, diplomirani ekonomist ali podobne smeri).
 • Opravljen ima strokovni poštni izpit iz poznavanja tehnoloških predpisov.
 • Ima strokovna znanje logistike za opravljanje storitev, osnovna znanja psihologije prodaje, dela s strankami, gospodarskega poslovanja, poslovne informatike, varstva pri delu ter tujega jezika in drugih splošno izobraževalnih predmetov. 
Poštne kuverte
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: