Upravnik pošte

Organizira delovanje posamezne poslovne enote pošte.

Kaj delavec običajno dela:

 • organizira delovanje posamezne poslovne enote pošte;
 • organizira in načrtuje delo poštnih uradnikov oziroma blagajnikov na pošti, pismonoš, manipulantov in skladiščnikov;
 • obvlada vse faze delovnega procesa na posamezni poštni enoti;
 • skrbi za razvoj in pospeševanje prodaje drugih artiklov na poštni enoti;
 • skrbi za urejanje razstavno-prodajnega prostora in prostorsko urejenost;
 • uvaja nove sodelavce v delo ali pa je mentor mladim sodelavcem.
   

Osebnostne lastnosti:

Upravnik pošte ima vodstvene in organizacijske sposobnosti, odgovornost in motiviranost za delo. Sposoben je učinkovitega komuniciranja, empatije in zna prisluhniti sodelavcu. Pomembno je, da ima veselje do dela s strankami in se hitro prilagodi različnim situacijam in ljudem. Mora biti odločen, takten in imeti čut za pravičnost in preudarnost. Zaželene lastnosti upravnika pošte so tudi vestnost, poštenost, natančnost, redoljubnost in potrpežljivost. 

Pogoji dela:

Delo upravnika pošte poteka večinoma na poslovni enoti pošte, občasno pa, na primer zaradi preverjanja podatkov v reklamaciji, dela tudi na terenu. Upravniku pošte se lahko zaradi dolgotrajnega dela z računalnikom poslabša vid, možni pa so tudi bolezenski znaki, povezani s sedenjem, na primer okvara hrbtenice ali poškodbe zapestja.

Delovni pripomočki:

Upravnik pošte pri svojem delu uporablja računalnik, pri čemer mora zelo dobro poznati računalniške programe, informacijske sisteme in aplikacije, ki jih uporablja v poštnih storitvah in javnem poštnem omrežju. Pri delu uporablja različne dokumente, kjer zapisuje potek in vrsto dela poslovne enote, statistike o opravljenem delu, kakovost storitev in podatke o prodaji blaga. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Za opravljanje poklica je potrebna višješolska ali univerzitetna izobrazba ekonomske, telekomunikacijske ali logistične smeri.
 • pozna delovanja javnega poštnega omrežja;
 • ima znanja o tehnoloških postopkih v poštnem prometu in bančništvu;
Pozna delovanja javnega poštnega omrežja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: