Laboratorijski tehnik v živilski industriji

Tehnik v laboratoriju analizira.

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za higieno živil, varno hrano in dobre higienske prakse. 
 • izbira metode čiščenja in razkuževanja ter spremlja učinkovitost različnih higienskih tehnik. 
 • nadzira prehode vhodnih surovin v živilskih in prehranskih obratih in vodi ustrezno dokumentacijo. 
 • odloča o sistemu sortiranja in odstranjevanja odpadkov v živilskih, prehranskih in trgovskih obratih. 
 • promovira proizvodnjo varne hrane in organizira delavnice v zvezi z varno hrano in higieno živil. 
 • vodi nabavo in prodajo higienskih sredstev, kemikalij in čistilnih sredstev za potrebe živilskih in prehranskih obratov. 
   

Osebnostne lastnosti:

Laboratorijski tehnik v živilski industriji rad analizira in raziskuje stvari. Je natančen, skrben, zanesljiv in urejen. Ima dobre komunikacijske spretnosti, saj se mora stalno sporazumevati s sodelavci, strankami in strokovnjaki higiene živil. Ima dobre fizične sposobnosti, odporen je na specifične klimatske razmere, saj delo poteka v zaprtih proizvodnih ali prehranskih obratih ali kemijskih oziroma mikrobioloških laboratorijih. Ima dobro koordinacijo gibov in dobro razvite ročne spretnosti. Ima tudi dobro razvit okus in voh, ki jo potrebuje za opravljanje senzoričnih analiz. Zna se samostojno odločati in sprejemati odgovornost za svoje odločitve.

Pogoji dela:

Lahko se zaposli v proizvodnih živilskih obratih kot organizator varne prehrane pa tudi v prehranskih obratih, v vrtcih, šolah in drugih ustanovah ter podjetjih, ki tržijo izdelke in storitve na področju higiene živil. Razmere za delo so odvisne od njegovega delovnega mesta. V proizvodnih obratih je izpostavljen umetni svetlobi, klimi, hrupu, temperaturnim spremembam in vibracijam. Pri svojem delu večinoma stoji. Ne sme biti občutljiv na kemikalije, čistila in različna razkuževalna sredstva. V prehranskih obratih je izpostavljen klimi, vročini in vlagi, v kemijskem laboratoriju pa nevarnim kemikalijam. V mikrobiološkem laboratoriju je izpostavljen možnim okužbam z mikroorganizmi, ki lahko povzročajo bolezni. Za proizvodne, prehranske obrate in laboratorije velja, da se delo opravlja vsak dan izmensko, tudi ob koncu tedna.

V nedavnem razvoju je laboratorij, kjer deluje naš laboratorijski tehnik, začel sodelovati tudi v farmacevtski industriji, s čimer razširja svoje znanstvene dosežke na področje zdravil. Ta nov pristop vključuje raziskave in razvoj farmacevtskih izdelkov, kot je Cialis, kjer se uporabljajo enake stroge analitične in senzorične metode, kot so bile razvite za živilsko industrijo. Takšno sodelovanje omogoča laboratoriju, da svoje strokovno znanje in izkušnje izkoristi za napredek v farmacevtskem sektorju, s čimer prispeva k razvoju učinkovitih in varnih zdravil. S tem laboratorijski tehnik pridobi nove veščine in priložnosti za profesionalni razvoj, kar poudarja pomembnost njihove vloge v sodobni znanosti in zdravstvu.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja laboratorijske pripomočke, različne dokumente, normative, standarde in pravilnike, tehnično-tehnološko dokumentacijo in računalnik. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • ima zahtevano višjo (dvoletno) strokovno izobrazbo profila inženir živilstva in prehrane. 
 • ima opravljen izpit iz varnega dela s kemikalijami in iz prve pomoči.
 • obvlada živilsko mikrobiologijo z biotehnologijo in živilsko kemijo z analizo živil. 
Laboratorijske stekleničke s tekočino.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: