Tehnik živilske tehnologije

Oseba opravlja analizo tekočine

Kaj delavec običajno dela:

 • opravlja kemijske, mikrobiološke, senzorične, enološke in druge analize;
 • nadzoruje in vodi sodobne tehnološke procese izdelave živil – od prevzema končnih izdelkov do njihovega skladiščenja;
 • skrbi, da delo poteka po predpisih in zagotavlja higiensko neoporečnost izdelkov;
 • vodi oddelke in razporeja delavce glede na njihovo usposobljenost in proizvodne procese;
 • pripravlja poročila o poteku proizvodnje, porabi surovin, zalogah, kakovosti izdelkov in morebitnih napakah na strojih in izdelkih, poroča tudi o zastojih v proizvodnji in vzrokih za slabšo kakovost izdelkov;
 • sodeluje pri izdelavi proizvodnih načrtov in vodi dokumentacijo;
 • sodeluje pri razvoju novih proizvodov in uvajanju nove tehnologije;
 • lahko se specializira za področje kontrole kakovosti, nadzora odpadnih voda in drugih odpadnih snovi ali za področje vodenja oddelkov za tehnološko predelavo živil.

Osebnostne lastnosti:

Živilski tehnik je komunikativen, natančen, vesten, odgovoren in ima smisel za delo z ljudmi. Redno sledi novostim na svojem strokovnem področju. 

 

Pogoji dela:

Zaradi narave dela in ekoloških obremenitev lahko pride do prehladnih obolenj, okvar vida in sluha ter mehanskih poškodb, kot so udarnine, padci, opekline pri delu s kemikalijami, ureznine in zastrupitve. Uporabljati mora ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko in obutev ter glušnike, v laboratoriju pa tudi zaščitna očala, masko in rokavice. Kot vodja izmene dosledno upošteva postopke varstva pri delu in tako preprečuje možnosti poškodb, obenem pa je zgled sodelavcem.

Delovni pripomočki:

Živilski tehnik pri svojem delu predvsem nadzira delovanje različnih strojev za čiščenje, rezanje, mletje, mešanje, filtriranje, stabiliziranje, polnjenje, oblikovanje in embaliranje izdelkov ter stroje za proizvodnjo, pripravo in izdelavo živil, termično predelavo živil, sterilizatorje, pasterizatorje, naprave za sušenje, hlajenje in zamrzovanje živil. Uporablja tudi laboratorijske pripomočke za analizo živil in polizdelkov ter kontrolo kakovosti. K dokumentaciji njegovega dela spadajo normativi, standardi, pravilniki in tehnična-tehnološka dokumentacija.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna tehnologijo predelave hrane: mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, konditorstva in slaščičarstva, oljarstva, moke in žit, sladu in piva, sadja in zelenjave ter vina in žganih pijač.
 • Zna voditi različne oddelke in nadzirati delo podrejenih.
 • Zna izvesti kemijske, mikrobiološke in senzorične analize živil in izdelkov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: