Muzikolog

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se z glasbo v njeni celovitosti, njegov predmet proučevanja je glasba v vseh izraznih oblikah, in sicer od glasbene kritike, glasbene sociologije do glasbene analize;
 • opravlja pedagoško delo na različnih stopnjah in poučuje glasbeno umetnost;
 • kot umetniški vodja vodi glasbeno ustanovo, orkester, ansambel; 
 • piše glasbene kritike in recenzije;
 • opravlja znanstveno-raziskovalno delo na fakulteti in raziskuje področje glasbe. 
   

Osebnostne lastnosti:

Muzikolog raziskuje glasbeno zgodovino. Lahko oživlja stare notne zapise, analizira nove glasbene pojave ali poučuje, rad obiskuje koncerte. Muzikolog je odprt in sledi spremembam v umetnosti. Pomembna lastnost muzikologa je kreativnost. 

Pogoji dela:

Pri delu muzikologa praviloma ne prihaja do nevarnosti in poškodb. Delo muzikologa je odvisno od delovnega mesta, kjer je zaposlen. 

Delovni pripomočki:

Med najpomembnejše delovne pripomočke sodijo klavir, radio in računalnik. K delu muzikologa sodi tudi pisalo in notno črtovje. Na klavirju zaigra skladbe ter posluša številne glasbene zapise, ki jih ima v zbirki. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo muzikološke smeri. 
 • Ima osnovno teoretično glasbeno znanje ter znanje igranja klavirja. 
 • Ima dobro teoretično znanje o glasbi. Pomembno je, da zna brati note. 
 • Ima teoretično znanje o glasbi, pozna njeno zgodovino, sociologijo in jo zna analizirati. 
 • Ima določene glasbene spretnosti, vendar ni potrebe, da je glasbeni virtuoz. Klavir je njegov osnovni inštrument. 
 • Obvlada pripravo in objavo glasbenih komentarjev, poročil in recenzij. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«