Operater na CNC-stroju, kovinarstvo

Roka osebe, ki upravlja cnc stroj.

Kaj delavec običajno dela:

 • gleda na delovni nalog, tehnično, skladiščno in delovno dokumentacijo pripravi CNC-stroj;
 • v skladu z dokumentacijo pripravi material; 
 • CNC-stroj pripravi tako, da vnese program, po katerem bo stroj material obdeloval in nastavi orodja na stroju; 
 • nadzoruje pravilno delovanje stroja in odpravi morebitne napake; 
 • zamenja orodja na stroju, ko se le-ta izrabijo; 
 • spremembe v procesu izdelave vpisuje v tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo; 
 • izdela poročilo o zaključenem delu; 
 • skrbi za čistost delovnih prostorov v okolici stroja, čisti delovno orodje, stroje in naprave; 
 • izvaja postopke vzdrževanja strojev, manjše okvare stroja popravi sam. 
   

Osebnostne lastnosti:

Operater ima izražen interes za proizvodnjo izdelka, ki je lahko serijska, ali pa material uporabi za izdelavo različnih izdelkov, ki jih nato sestavi v celoto. Je natančen, vzdržljiv ter sposoben dobre koncentracije tudi ob rutinsko ponavljajočem delu.

Pogoji dela:

Delo operaterja v proizvodnji poteka kontinuirano, v dveh ali treh izmenah, tudi za vikende, ob stalnem in zelo močnem hrupu v notranjih prostorih proizvodnje ali skladišč. Dela pretežno stoje.

Delovni pripomočki:

Operater dela na CNC-stroju, ki je računalniško voden stroj za izdelavo različnih izdelkov iz določenega materiala. Pri delu uporablja različne transportne vozičke in viličarja za prevoz materiala ter odvoz izdelanih izdelkov.

Operater upošteva varnostne zahteve ter uporablja varnostna sredstva, predvsem čepke za ušesa, delovno obleko in rokavice.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko poklicno izobraževanje strojne (strojni mehanik) ali lesarske (mizar, tesar) smeri.
 • Obvlada računalniško podprto tehnologijo in računalniško tehniko. 
 • Pozna osnovne vrste obdelovalnih, procesnih, montažnih in drugih tehnologij. 
 • Pozna osnove konstruiranja in dimenzioniranja. 
 • Pozna tehnično in mehansko upravljanje strojev v industriji.
 • Pozna pisno dokumentacijo.
cnc stroj
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: