Mehatronik operater

Robotska roka pri delu

Kaj delavec običajno dela:

 • pripravlja delovna sredstva v proizvodnji, kar pomeni, da zažene robotizirano linijo, periodično vlaga material v robotske celice, nalaga in prazni stroj ter odvaža izdelke;
 • nenehno spremlja ekrane krmilnikov, ki jih uporablja za iskanje napak ter morebitno spreminjanje stanj bitov; 
 • pregleduje kontrolne in krmilne funkcije na stroju ali proizvodni liniji, in sicer preverja nastavitve pnevmatičnih, hidravličnih delovnih tlakov in stanje stroja; 
 • skrbi in vzdržuje mehatronske sklope ter upravlja tehnološke procese in proizvodne linije;
 • opravlja preventivne preglede strojev in natančne nastavitve delovanja mehatronskih sistemov; 
 • v primeru okvare mehatronskega sistema analizira vzroke za zaustavitev avtomatiziranih strojev in naprav ali robota, ugotavlja napake ter jih odpravlja;
 • pripravlja vsakodnevna poročila o stanju delovnih sredstev ter vodi dnevnik dela, v katerega vnaša podatke o zastojih stroja.
   

Osebnostne lastnosti:

Mehatronik ima izražen interes za sistem, s katerim dela, zna ga vzdrževati, negovati in opravljati preventivne preglede. Želene lastnosti mehatronika operaterja so sposobnost za skupinsko delo, kooperativnost in prilagodljivost, vztrajnost, vestnost in natančnost, prav tako mora mehatronik operater dobro razlikovati barve. 

Pogoji dela:

Do večjih poškodb pri delu mehatronika operaterja ne prihaja, če delavec svoje delo opravlja v skladu z varnostnimi predpisi. V nasprotnem primeru lahko zaradi nepazljivosti pride do poškodb pri delu s stroji in z napravami. Delo poteka v hrupnem okolju, lahko tudi na višini ali v vročini.

Delovni pripomočki:

Delo v dinamičnem okolju zahteva uporabo različne merilne opreme, orodja in računalniške opreme. Mehatronik operater pri svojem delu uporablja različne mehatronske sisteme. Najpogostejši delovni pripomoček so instrumenti za merjenje električnih in elektronskih parametrov. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko poklicno izobrazbo mehatronične smeri. 
 • Ima znanja in veščine s področja strojništva, elektrotehnike in informacijskih tehnologij.
 • Pozna računalniške aplikacije, upravlja in nastavlja procesne, električne ter mehanske parametre strojev in naprav. Nadzira zahtevnejše parametre delovnega procesa ter obvlada krmilnik stroja s pomočjo sinoptičnih prikazov in vhodno-izhodnih krmilnih elementov. 
Delovna postaja mehatronika
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: