Strugar

Strugar pri delu na stružnici

Kaj delavec običajno dela:

 • obdeluje kovine s struženjem in različnim orodjem; 
 • izdeluje predmete okroglega prereza, in sicer valjastih, kroglastih in stožčastih oblik (drsni ležaji, preše, okrogla ohišja);
 • izdeluje strojne dele; 
 • med obdelovanjem z raznimi merili preverja točnost izdelave;
 • v serijski proizvodnji nadzira in ureja stružne avtomate, ostri rezalna orodja in kontrolira izdelke.
   

Osebnostne lastnosti:

Strugar ima smisel za ročne spretnosti in estetiko. Je natančen, komunikativen in stremi h kakovostno opravljenemu delu. 

Pogoji dela:

Delo zahteva pogoste menjave položaja telesa, kar pomeni obračanje, dviganje, sklanjanje. V izogib poškodbam je potrebna zbranost in natančnost, upoštevanje predpisov in uporaba zaščitnih sredstev. 

Delovni pripomočki:

Strugar pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave. To so stružnice različnih dimenzij, rezkalno kopirni stroji, koordinatni vrtalni stroji, vpenjalne naprave, stružni noži, šablone, brusilni stroji, spiralni svedri, različna merila, brusilni koluti, pripomočki za mazanje ter drugo strugarsko orodje. Največkrat dela z legiranimi in nelegiranimi jekli, barvnimi kovinami, belimi kovinami, specialnimi jekli, lesom, plastično maso in jeklenimi litinami, pri tem pa si pomaga z olji, mazivi, zaščitnimi antikorozijskimi ter hladilnimi sredstvi. Nosi tudi osebna zaščitna sredstva, ki vključujejo delovno obleko in obutev, pokrivalo, rokavice in očala. K dokumentaciji njegovega dela spadajo tehnične risbe, delovni nalogi, atesti in garancijski listi. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Obvlada piljenje, sekanje, vrtanje, krivljenje, klepanje, kovičenje, ročno rezanje navojev, merjenje in zarisovanje ter brušenje osnovnega ključavničarskega orodja. 
 • Obvlada različne postopke struženja, rezkanja, koordinatnega vrtanja.
 • Je spreten pri upravljanju stružnice in natančno razlikuje majhne črte.
 • Je spreten pri nastavljanju meril, ugotavljanju obdelave površine, ocenjevanju hitrosti in smeri gibanja struženja. 
 • Obvlada delo s tehničnimi materiali, orodji, napravami in stroji.
Strugar pri obdelovanju lesa
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: