Oskrbnik živali

Skrbi za živali v živalskem vrtu.

Kaj delavec običajno dela:

 • v zoološkem vrtu skrbi za prehrano živali, čisti ter ureja njihov bivanjski prostor; 
 • usposobljen je za zahtevnejšo oskrbo živali na veterinarski kliniki in v veterinarski ambulanti, živali v karanteni, v živalskem vrtu in zavetišču za živali;
 • opazuje vedenje živali in na podlagi sprememb sklepa o morebitnih vzrokih za nastalo situacijo, pri tem upošteva tako letne časa kot tudi starost in splošno stanje posameznih živali;
 • delavca, ki skrbi za nevarne živali, zaradi varnosti vedno spremlja še en sodelavec;
 • oskrbnik, ki je določen za oskrbo mesojedih živali, upravlja tudi hladilnico mesa. Meso razseka in ga glede na potrebe razdeli med živali; 
 • kosi travo na bližnjih travnikih, jo suši in vozi traktor; 
 • sodeluje z veterinarjem, jemlje vzorce za laboratorijske analize ter pomaga pri prevozu in zdravljenju živali; 
 • pripravlja nove obore in prenavlja stare, ureja kletke in okolico ter sadi rastlinje.
   

Osebnostne lastnosti:

Za oskrbnika živali je zelo pomembno, da zna dobro opazovati in svoja opažanja nato posreduje veterinarju. Oskrbnik živali ima interes za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na svojem področju. Izmenjave sodelavcev zooloških vrtov v Evropi pripomorejo, da koristne novosti v skladu z možnostmi uvajamo tudi pri nas. 

Pogoji dela:

Nepredvidljiva žival ali nepozornost delavca sta lahko vzrok za nastanek poškodb, odrgnin ali zlomov, lahko pa žival oskrbnika tudi ugrizne. Delo zahteva vzdržljivost, spretnost in predanost, saj so razmere v delovnem okolju pogosto zahtevne. Ne glede na letni čas in vremenske razmere mora poskrbeti za živali. Delo je fizično precej zahtevno. Večinoma poteka zunaj, na odprtem, v zavetišču, hlevu, kletki in obori z živalmi. Živali so lahko tudi nepredvidljive. Za oskrbnika živali je značilno, da ima pogosto poseben delovni ritem glede na trenutne potrebe. Delo zahteva vzdržljivost, včasih so prisotne neprijetne vonjave.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja posamezne stroje, npr. za čiščenje uporablja stroj na paro WAPO, traktor, ročne vozičke, samokolnico, kmečko orodje, lopate, grablje in vile, razne posode, vedra ter nož in sekiro. V evidenčno knjigo vpisuje pomembnejše dogodke pri posameznih živalih, opozorila in evidence. Med dokumenti uporablja prejemnice za hrano in razne dobavnice. Uporablja delovno obleko, obutev, rokavice in drugo zaščitno opremo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo strokovno izobrazbo veterinarske smeri.
 • Ima čut za živali.
 • Pozna prehranske potrebe živali glede na vrsto. 
 • Pozna postopke dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Pozna pravila veterinarsko-sanitarnega reda in jih strogo upošteva. 
 • Pozna načela pojava in prenosa kužnih bolezni. Pomaga veterinarju pri preventivnih in drugih posegih. Po različnih posegih zna živali ustrezno oskrbeti.
 • Pozna naravno obnašanje živali, prepozna odstopanja ter spremembe sporoča odgovorni osebi. 
Skrbi za čistočo živali.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: