Veterinarski asistent

Oseba pripravlja mačko na poseg.

Kaj delavec običajno dela:

 • sprejema stranke, jih razporeja in komunicira s sodelavci in strankami;
 • svetuje strankam o negi bolne živali;
 • neguje in oskrbuje živali;
 • izvaja rutinske laboratorijske preiskave;
 • skrbi za evidence in pripravlja delovno okolje;
 • pomaga veterinarju pri diagnostičnih postopkih in pri posegih na živalih;
 • pomaga pri vodenju veterinarske lekarne.
   

Osebnostne lastnosti:

Veterinarski asistent ima smisel za delo z živalmi, je odgovoren, vztrajen, vedoželjen in motiviran za učenje. Imeti mora sposobnost opazovanja, spretne roke in prste. Biti mora natančen in iznajdljiv.

Pogoji dela:

Veterinarski asistent je pogosto vezan na delovni čas v turnusu, včasih dela tudi ponoči, ob sobotah in nedeljah ter ob praznikih. Na področju osemenjevanja delo poteka na terenu in v stiku z živalmi. V laboratorijih dela v neugodnih mikroklimatskih pogojih, podobno je v veterinarsko-sanitarnih objektih. Delo poteka pogosto v težkih razmerah. Na nekaterih delovnih mestih v umazaniji in smradu. Prisotna je možnost poškodb, ugrizov ali brc in prenosa kužnih bolezni.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja pripomočke, ki se uporabljajo pri veterinarsko tehničnih opravilih, umetnem osemenjevanju goveda, drobnice in svinj. Poznati mora orodja in pripomočke, ki jih pri svojem delu uporablja veterinar. Predvsem v laboratorijih in v klavnicah je lahko v stiku z materiali, ki so nevarni za prenos nevarnih kužnih bolezni.
 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima srednjo strokovno izobrazbo veterinarske smeri.
 • Ima znanja iz osnov anatomije in fiziologije domačih živali, laboratorijskega dela v veterinarstvu, oskrbe živali, veterinarske tehnologije, vzreje in zdravstvenega varstva hišnih živali in veterinarske tehnologije rejnih živali.
 • Ima znanja iz področja higiene živil živalskega izvora, gojitev rib in čebel, reja konj, gojitev divjadi in biotehnologija. 
   
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: