Solopevec

Ženska, ki poje.

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se s klasično ali zabavno glasbo;
 • poje in nastopa sam, v manjših zasedbah ali zboru;
 • udeležuje se tekmovanj in avdicij; 
 • poučuje solopetje na glasbeni šoli ali organizira seminarje za druge solopevce;
 • snema videospote in hodi na turneje za promocijo svojih pesmi;
 • če nima managerja si sam organizira nastope, se pogaja za honorarje in pogodbe. 
   

Osebnostne lastnosti:

Pevec sledi novostim na področju glasbe in spremlja glasbene dosežke drugih izvajalcev. 

Pogoji dela:

Zaradi dolgotrajnega petja lahko pride do okvare glasilk, zato so priporočljivi redni pregledi pri foniatru. Močno utrujajoče in zahtevne so tudi dolgotrajne pevske vaje, ki jim sledi nastop ali tekmovanje. Urnik dela je pogosto nereden in nepredvidljiv. 

Delovni pripomočki:

Osnovni pripomoček solopevca je njegov glas, zato mora zanj ustrezno skrbeti. Uporablja lahko tudi različne glasbene instrumente, mikrofon, ojačevalec zvoka in druge glasbene naprave in pripomočke. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Obvlada pravilno pevsko tehniko.
 • Pri petju zna dihati enakomerno in umirjeno, zna izkoristiti volumen zraka enega vdiha. Prav tako zna uporabljati trenušno prepono.
 • Ima sposobnost interpretacije. 
 • Odrski pevec poleg petja obvlada tudi igro in ples.
 • Operni solist zna peti v več jezikih.
 • Ima smisel za nastopanje in je karizmatičen.
Moški, ki poje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: