Tajnik režije

Oseba sedi za laptopom in si dela zapiske.

Kaj delavec običajno dela:

 • storitve in izdelki tajnika režije so posnete vse zvrsti televizijskih prispevkov, oddaj in reportaž, ki so pripravljene za predvajanje
 • odgovoren je za tipkanje končnega besedila snemalne knjige, za pripravo oddaje in pripravo delovnih dogovorov pred oddajo
 • po režiserjevih navodilih pred snemanjem preveri, ali je postavitev scene in spremljajočih rekvizitov ustrezna
 • usklajuje zahteve režije in realizacije
 • usmerja sodelavce pri presnemavanju in sinhronizaciji posameznih sekvenc televizijskih prispevkov
 • izpolnjuje dokumente, vodi snemalno knjigo in daje navodila ekipi.  
   

Osebnostne lastnosti:

Tajnika režije zanimajo postopki produkcije televizijskih prispevkov, oddaj in reportaž. Pri delu je natančen in zna poiskati rešitev, kadar pride do nepredvidenega zapleta.

Pogoji dela:

Delovni čas ni urejen. Razpored dela po urniku velja za celotno ekipo, ki sodeluje v projektu. Delo poteka v studiu in na terenu. Na terenu so delovne razmere večkrat neugodne zaradi vročine, mraza in prepiha. Nevarnost pri delu predstavlja delo z računalnikom, ki lahko vpliva na slabšanje vida, zato je priporočljiva uporaba zaščitnih filtrov za ekran.

Delovni pripomočki:

Najpomembnejši delovni pripomoček je osebni računalnik, uporablja pa še druge pripomočke, ki so potrebni za pripravo oddaj.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima ustrezno srednjo strokovno ali splošno izobrazbo. 
 • Ima sposobnosti za skupinsko delo in organizacijske sposobnosti.
 • Ima dobre psihofizične zmogljivosti. 
 • Govori jasno in razločno, ko sodeluje s snemalno ekipo in režijo oddaje. 
Snemalna ekipa snema prizor.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: