Tajnik

Oseba za pisalno mizo gleda telefon.

Kaj delavec običajno dela:

 • sprejema obiskovalce, poslovne partnerje in z njimi poslovno komunicira;
 • sprejema telefonske klice, jih preusmerja ter posreduje informacije; 
 • sprejema pošto, jo razvršča in odpošilja ter vodi evidenco;
 • skrbi za urejenost dokumentacije in pravilno shranjevanje dokumentarnega gradiva in dokumentov;
 • samostojno ali po navodilu sestavlja, piše in ureja dopise, zapisnike in drugo dokumentacijo;
 • pomaga pri organizaciji delovnih sestankov in zagotavlja strokovno in administrativno podporo pri pripravi gradiv;
 • organizira službena potovanja, zagotavlja rezervacije in druge delovne obveznosti zaposlenih;
 • vodi rezervacije terminov, dogovarja se za sestanke in izdeluje njihov časovni in vsebinski razpored, skrbi za pogostitev gostov in sodelavcev na sestankih.
   

Osebnostne lastnosti:

Tajnik je iznajdljiv, osredotočen in zmožen hitrega dojemanja ter razumevanja navodil. Spretno se prilagaja spremembam in redno skrbi za nadgradnjo strokovnega znanja. 

Pogoji dela:

Delo poteka za računalnikom, kar lahko vpliva na okvaro vida, zato je priporočljiva uporaba zaščitnega filtra za ekran. 

Delovni pripomočki:

Tajnik pri delu uporablja osebni računalnik z ustrezno programsko opremo, telefaks, skener, tiskalnik, telefon, fotokopirni stroj in druge elektronske medije. Nepogrešljivi pripomočki so tudi svinčniki, papir, spenjač. Rokuje tudi z dokumenti zaupne narave, ki jih ustrezno zaščiti in poskrbi za varno shranjevanje. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna splošni in poslovni bonton, ki ga uporablja pri delu s strankami in sodelavci.
 • Zna uporabljati telefon, elektronsko pošto in druge komunikacijske medije. 
 • Pozna predpise o pisarniškem poslovanju, varstvu arhivskega gradiva ter hranjenju in izločanju dokumentarnega gradiva. 
 • Obvlada strojepisje, zna delati v programih za urejanje besedil in pozna osnove računalništva. 

 

Osebe na sestanku delajo zapiske.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: