Administrator

administraticno delo - telefoniranje

Kaj delavec običajno dela:

 • opravlja raznovrstna pisarniška in pomožna dela, npr. sprejem, odpiranje ter razvrščanje pošte, pošiljk
 • izpolnjuje obrazce, vodi evidence o prejeti in poslani pošti
 • pripravlja dopise, ureja besedila in fotokopira različna gradiva, shranjuje dokumente
 • ureja enostavne kadrovske in finančno-knjigovodske evidence
 • vnaša najrazličnejše podatke in pripravlja preglednice
 • obvešča, sprejema in posreduje telefonske klice
 • zapisuje besedila po nareku
 • pripravlja sestanke in opravlja druga tajniška opravila.

Osebnostne lastnosti:

Administrator je nenehno v stiku z ljudmi, zato je pomemben občutek za delo z ljudmi. Pri svojem delu je komunikativen, odgovoren in natančen. Je organiziran, hiter ter pripravljen pomagati zaposlenim in se zaveda pomembnosti svojega prispevka k skupnemu delu. Pomembne lastnosti so hitrost, prilagodljivost ter mirnost v različnih stresnih situacijah. Dobro razume navodila in informacije, njegovo izražanje je jasno in razločno, kar je zlasti pomembno pri poslovnem komuniciranju, usmerjanju strank ter sprejemu in posredovanju telefonskih razgovorov.

Pogoji dela:

Posebni varnostni ukrepi niso potrebni. Delo je večinoma sedeče, delno stoječe, npr. pri fotokopiranju in razdeljevanju pošte, v dobro urejenih pisarniških prostorih. Pri delu so obremenjene predvsem oči, zato lahko delavec uporablja zaščitni filter pred zaslonom. Pri delu se je težko izogniti večjemu hrupu ali prepihu, ki je prisoten v večjih pisarnah.

Delovni pripomočki:

Administrator pri svojem delu uporablja osebni računalnik, telefon, fotokopirni stroj, kalkulator, faks in elektronske medije. Pri delu uporablja tudi običajne pisarniške potrebščine: papir, svinčnike, škarje, spenjač, barve za fotokopirne stroje in tiskalnik, ipd.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima ustrezno izobrazbo in pozna poslovne procese delovnega okolja.
 • Obvlada poslovno komuniciranje in predpise o pisarniškem poslovanju, prav tako obvlada strojepisje, osnove računalništva in programe za urejanje besedil in tabel.
 • Dobro razume navodila in informacije. Je prilagodljiv in iznajdljiv, kadar se npr. pokvari pisarniška naprava, delo pa mora biti opravljeno kljub okvari.
pisarniški material
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: