Tehnik za sintezo in predelavo polimerov

Surovina- polimeri

Kaj delavec običajno dela:

  • na merilnih napravah po predpisanem postopku opravlja analize fizikalnih, kemijskih ali tehnoloških lastnosti polimerov in pripravi poročilo;
  • vodenje zahtevnih tehnoloških linij za sintezo polimerov;
  • sodelovanje pri razvojnem in raziskovalnem delu vključuje asistenco razvojnemu inženirju;
  • sodelovanje pri razvoju ali načrtovanju tehnologije, kjer organizira dokumentacijo ali delovni proces;
  • zaposlitev najde tudi na področju skladiščenja kemikalij, surovin, polizdelkov ali izdelkov in na tehnično-komercialnem področju, kot je prodaja, tehnično svetovanje in podobno.
     

Osebnostne lastnosti:

Ima razvit interes za produktno delo in željo ustvarjati nove proizvode. Za delo so potrebne normalne fizične sposobnosti in dobro razvit vid, vonj in ročne spretnosti. V tehnološkem procesu je potrebna zmožnost dobrega opazovanja. 

Pogoji dela:

Razmere za delo so odvisne od delovnega področja. Pri strokovno analitičnem delu je okolje pretežno pisarna, kjer so normalne delovne razmere. Operativno delo pa poteka večinoma v proizvodnji, kjer so razmere odvisne od vrste procesa. Nevarnost pri delu je v okviru nevarnosti, ki se pojavljajo v proizvodnji.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki so predvsem proizvodne, kontrolne in merilne naprave. Za večino je značilno, da vsebujejo zahtevne elektronske elemente in procesorje, kar zahteva osnovno znanje s področja računalništva. Materiali so najrazličnejše kemikalije in surovine. Dokumenti, ki jih uporablja pri delu, so predvsem nabavna, tehnološka in kontrolna dokumentacija.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Za opravljanje poklica se  zahteva srednja strokovna izobrazba kemijske smeri.
  • Imeti mora sposobnost komuniciranja in sodelovanja s sodelavc.
  • Ima smisel za organizacijo. 
Sinteza polimerov
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: