Tehnik za sintezo in predelavo polimerov

Kaj delavec običajno dela:

  • na merilnih napravah po predpisanem postopku opravlja analize fizikalnih, kemijskih ali tehnoloških lastnosti polimerov in pripravi poročilo;
  • vodenje zahtevnih tehnoloških linij za sintezo polimerov;
  • sodelovanje pri razvojnem in raziskovalnem delu vključuje asistenco razvojnemu inženirju;
  • sodelovanje pri razvoju ali načrtovanju tehnologije, kjer organizira dokumentacijo ali delovni proces;
  • zaposlitev najde tudi na področju skladiščenja kemikalij, surovin, polizdelkov ali izdelkov in na tehnično-komercialnem področju, kot je prodaja, tehnično svetovanje in podobno.
     

Osebnostne lastnosti:

Ima razvit interes za produktno delo in željo ustvarjati nove proizvode. Za delo so potrebne normalne fizične sposobnosti in dobro razvit vid, vonj in ročne spretnosti. V tehnološkem procesu je potrebna zmožnost dobrega opazovanja. 

Pogoji dela:

Razmere za delo so odvisne od delovnega področja. Pri strokovno analitičnem delu je okolje pretežno pisarna, kjer so normalne delovne razmere. Operativno delo pa poteka večinoma v proizvodnji, kjer so razmere odvisne od vrste procesa. Nevarnost pri delu je v okviru nevarnosti, ki se pojavljajo v proizvodnji.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki so predvsem proizvodne, kontrolne in merilne naprave. Za večino je značilno, da vsebujejo zahtevne elektronske elemente in procesorje, kar zahteva osnovno znanje s področja računalništva. Materiali so najrazličnejše kemikalije in surovine. Dokumenti, ki jih uporablja pri delu, so predvsem nabavna, tehnološka in kontrolna dokumentacija.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Za opravljanje poklica se  zahteva srednja strokovna izobrazba kemijske smeri.
  • Imeti mora sposobnost komuniciranja in sodelovanja s sodelavc.
  • Ima smisel za organizacijo. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«