Šole

Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Smo velika šola, ki vam vsako leto ponuja preko 200 prostih mest v programih: Elektrikar energetik, Elektrotehnik energetik, Elektrotehnik elektronik, Elektrotehnik računalništva in Kemijski tehnik. Kljub številčnemu vpisu, ki je zadnja leta postal že konstanten, smo uspeli preiti na dopoldanski pouk. Za veliko število dijakov, ki se vozijo v Celje iz precej oddaljenih krajev (Rogatec, Jurklošter, Luče, Sevnica ...), je to velika pridobitev.

Šola izvaja programe:

  • Elektrikar
  • Elektrotehnik
  • Kemijski tehnik
  • Tehnik računalništva

Pouk strokovnih in tudi splošnoizobraževalnih predmetov poteka v dobro opremljenih učilnicah, kjer je minimalni standard vsaj grafoskop, več kot tretjina učilnic pa ima tudi ostalo multimedijsko opremo (videorekorder, računalnik, projektor ...).

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: