Tehnik za tkalstvo

Oseba, ki pripravlja tkalni stroj.

Kaj delavec običajno dela:

 • dela v pripravi tkanja, v snovalnici ali tkalnici kot planer,
 • lahko dela kot normirec, tehnolog, oblikovalec, kontrolor,
 • tudi kot laboratorijski tehnik v fizikalnem laboratoriju,
 • kot vodja skupine oddelka ali izmene in
 • kot referent v nabavi ali prodaji.

Osebnostne lastnosti:

Tkalski tehnik je komunikativen, vesten, natančen, odločen, premišljen, odgovoren, ekonomičen in zmožen jasnega pisnega in ustnega izražanja. Redno spremlja novosti na strokovnem področju in razvoj novih materialov, tehnoloških postopkov, strojev in modnih trendov.

Pogoji dela:

Pri delu tekstilnega tehnika se lahko pojavijo okvare sluha in alergije na prah, lebdeča vlakna, kemikalije in barvila. Možnost poškodb je relativno majhna, če posameznik upošteva postopke varstva pri delu. To pomeni primerno spete lase, uporabo delovne obleke in obutve, glušnikov, zaščitnih očal in rokavic. V sodobnih obratih je nevarnost poškodb manjša, ker so vrteči se deli strojev pokriti, prav tako so prezračevalne naprave bolj izpopolnjene in odsesavajo prah neposredno s stroja.

Delovni pripomočki:

Tkalski tehnik pri svojem delu uporablja stroje za paralelno in križno previjanje preje, snovalne stroje za pripravo osnove za tkanje, tkalske stroje in statve različnih dimenzij, izvedb in vrst. Pomaga si tudi z napravami za pregledovanje tkanin in označevanje napak.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Pozna postopke tehnološke priprave proizvodnje, operativnega načrtovanja materialov in priprave tehnološke dokumentacije.
 • Zna izvesti kontrolo surovin in materialov pred začetkom proizvodnje in ob zaključenem procesu proizvedenih izdelkov.
 • Zna delati z različnimi vrstami tekstilnih surovin in pomožnimi sredstvi (kroji in šablone).
 • Zna izvesti različne tehnološke postopke, kot so predenje, tkanje, pletenje, oplemenitenje konfekcije.
 • Zna tkati tkanine, ki predstavljajo osnovo za pripravo različnih tekstilnih izdelkov.
 • Zna upravljati s stroji za paralelno ali križno previjanje preje, snovalne stroje za pripravo osnove za tiskanje, tkalske stroje in statve.
 • Obvlada tudi stroje in naprave za pregledovanje tkanin in označevanje napak.
Tkalni stroj.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: