Tehnik za predilstvo

Oseba, ki dela na predilnem stroju.

Kaj delavec običajno dela:

 • izdeluje prejo spredeno iz različnih vrst tekstilnih surovin, kot so bombaž, volna, umetne tekstilije,
 • lahko izdela enojno, dvojno ali večnitno prejo, sukano prejo in sukanec
 • dela v predilnici kot planer proizvodnje, normirec, tehnolog, kontrolor,
 • dela lahko kot laboratorijski tehnik v fizikalnem laboratoriju,
 • kot vodja skupine, referent v nabavi ali prodaji ter kot vzdrževalec strojev in naprav.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik za predilstvo je sposoben logičnega mišljenja in sklepanja, hitrega dojemanja, ima razvit estetski čut, dobro razlikuje barve in barvne nianse, ima oster vid in sluh, dober otip in splošno gibčnost telesa. Je ročno spreten.

Pogoji dela:

Pri delu tekstilnega tehnika se lahko pojavijo okvare sluha in alergije na prah, lebdeča vlakna, kemikalije in barvila. Možnost poškodb je relativno majhna, če posameznik upošteva postopke varstva pri delu. To pomeni primerno spete lase, uporabo delovne obleke in obutve, glušnikov, zaščitnih očal in rokavic. V sodobnih obratih je nevarnost poškodb manjša, ker so vrteči se deli strojev pokriti, prav tako so prezračevalne naprave bolj izpopolnjene in odsesavajo prah neposredno s stroja.

Delovni pripomočki:

Tehnik za predilstvo pri svojem delu uporablja stroje za pripravo vlaken za predenje, in sicer trgalne, mešalne, čistilne, rahljalne stroje in naprave, predilne stroje in stroje za teksturiranje preje.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima sredno strokovno izobrazbo.
 • Zna delati z različnimi vrstami tekstilnih materialov.
 • Zna izvesti različne tehnološke postopke, kot so predenje, tkanje, pletenje, oplemenitenje konfekcije.
 • Zna upravljati z različnimi stroji za pripravo vlaken za predenje, pripravljati vzorce in recepture za barvanje ter tisk.
 • Ima razvite ročne spretnosti in gibčnost v prstih.
 • Zna delati na procesnih in osebnih računalnikih, laboratorijskih aparaturah in s kemikalijami.
Predilni stroj.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: