Upravljavec strojev za proizvodnjo papirnatih izdelkov

Stroj za izdelavo papirja.

Kaj delavec običajno dela:

  • nadzoruje, spremlja delovanja naprav in strojev za izdelavo vlaknin, papirja in papirnih izdelkov;
  • nadzoruje kakovost celuloze, papirja in premazov mešanic izdelkov;
  • dela s stroji za proizvodnjo lepenke, valovitega kartona ter za izdelavo končnih proizvodov iz papirniških materialov;
  • sodeluje pri zajemanju podatkov za oblikovanje normativov dela, časa, porabe materiala in energije;
  • ravna z merilnimi, krmilnimi in regulacijskimi instrumenti in napravami;
  • spremlja in vodi porabo repromateriala in produktov v proizvodnih procesih.

Osebnostne lastnosti:

Papirničar mora imeti interes za tehnična znanja, tehnološke rešitve in za možnosti izboljšav pri delu. Delo je večinoma skupinsko, zato je sposoben prevzeti ustrezno vlogo v skupini, ki mora kot celota obvladati tehnološki proces. Papirničar mora zato biti natančen, vztrajen, vesten in iznajdljiv.

Pogoji dela:

Papirničar večinoma dela v zaprtih prostorih. Pri nekaterih opravilih so težji pogoji, predvsem pri izdelavi lesovine, celuloze, papirja in kartona. Pri teh delih so pogostejša nihanja temperature in vlage in precejšnja obremenitev s hrupom. Nekatera dela, kot so priprava lesa in izbranih kemikalij, opravi tudi na prostem. Delo poteka pogosto v izmenah. Ritem in vrsta dela se lahko menjata. Zaradi obratovanja velikih strojev in naprav obstaja nevarnost poškodb, ki jo povečuje delovanje električnih naprav, parovodov in tlačnih posod. Pogosto so prisotne obremenitve zaradi hrupa, vlage in uporabe kemikalij. Nevarnosti obstajajo tudi ob transportu surovin in izdelkov. Papirničar uporablja pri svojem delu zaščitno obleko, obutev, očala, rokavice kot tudi pripomočke za varovanje sluha.

Delovni pripomočki:

Stroji, naprave in tehnološke linije v papirniški proizvodnji so: razkladalniki, prebiralniki, luščilniki, sekalniki in kuhalniki; papirni stroji, stroji za izdelavo kartona in lepenke; aparati za premaze in predelavo papirja; stroji za konfekcioniranje papirnatih izdelkov in za izdelavo valovitega kartona; zavijalni in rezalni stroji; naprave za merjenje, reguliranje in registriranje; preizkuševalni aparati in naprave za ugotavljanje lastnosti papirjev. Materiali, ki jih uporablja, so: les, rastlinska vlakna, odpadni papir, papir, karton, lepenka in valoviti karton raznih vrst; kemijska sredstva, ki se uporabljajo pri izdelavi celuloze, kemijska pomožna sredstva in dodatki, ki se uporabljajo v tehnoloških procesih proizvodnje papirjev in kartonov ter pomožni materiali, kot so lepila, palete in energenti. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • ima srednjo poklicno izobrazbo;
  • znanja delati s transportnimi sredstvi in enostavnimi laboratorijskimi pripomočki;
Oseba pri izdelovanju papirja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: