Inštalater plinskih naprav

Inštalater med montiranjem plinske inštalacije.

Kaj delavec običajno dela:

  • montira ter vgrajuje plinske inštalacije, plinske ogrevalne naprave, plinske ogrevalne peči polaga cevovode, montira sanitarno opremo in iztočne armature, zaporne ventile, sisteme za pripravo tople vode ter solarne sisteme, priključuje bojlerje na plin in vodo;
  • montira, vzdržuje in popravlja plinske gorilnike, zamenjuje plinomere in elemente plinskega omrežja;
  • opravlja tlačne preizkuse omrežja;
  • zagotavlja pravilno in varno delovanje naprav;
  • ugotavlja in odpravlja napake na napeljavi in napravah, zamenjuje pokvarjene dele.

Osebnostne lastnosti:

Inštalater plinskih naprav je samoiniciativen in taktičen. Pri delu s strankami zna oceniti, kaj stranka pričakuje in želi. Prizadevati si mora, da delo opravlja strokovno, da so njegove storitve kakovostne in zanesljive, saj stranke pričakujejo pravilno in varno delovanje naprav.

Pogoji dela:

Zaradi pogostega menjavanja telesnega položaja in prenašanja bremen lahko dobi okvare hrbtenice. Ker dela zunaj, na prepihu in v vlagi, je izpostavljen prehladnim obolenjem. Možne so zastrupitve s plini, opekline ter udarnine pri delu z ostrim orodjem, pri prenašanju in potiskanju težjih bremen. Grozijo mu tudi poškodbe, predvsem opekline, zaradi eksplozij tlačnih posod ali pri varjenju. 

Delovni pripomočki:

Inštalater plinskih naprav uporablja pri svojem delu različne pripomočke: stroje in naprave, ročna orodja, cevi različnih dimenzij, fitinge, objemke, ventile, pipe, plinomere, vodne grelce, razne plinske aparate, toplovodne radiatorje, tesnila in polnilne elemente. Ne smemo prezreti tudi dokumentov, ki jih inštalater mora izpolniti. To so delovni nalogi, računi in garancijski listi.
Da se izogne nesrečam in poškodbam je pomembno, da delo opravlja strokovno usposobljena oseba, zlasti varjenje, ki upošteva varnostna navodila in uporablja predpisana zaščitna sredstva: delovna obleka, čevlji ali škornji, dežni plašč, telovnik, rokavice, zaščitna očala, plinska maska, dihalni aparat, indikatorji plinov, pri delu na višini pa tudi varnostni pas.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednješolsko poklicno izobrazbo strojne smeri.
  • Pozna tehnično dokumentacijo, osnove tehničnega risanja, tehničnega dimenzioniranja in skiciranja osnov tehnologije materialov.
  • Zna meriti fizikalne količine, izračunati toplotne izgube, izgorevanje goriv ter regulirati energetske sisteme.
  • Pozna osnove termodinamike, elektrotehnike in računalništva, skladiščenja in transporta gorilnih plinov, ekologijo in varstvo pri delu ter požarno varnost.
  • Obvlada kovinarske tehnike, zarisovanje inštalacij, izmero inštalacij, izbiro in pripravo materialov, polaganje cevi, varjenje, tesnjenje, zaščito in izoliranje cevovodov, vgradnjo ventilov in armatur, montažo in demontažo naprav, vzdrževanje in popravilo ter tlačno preizkušanje naprav.
plinski štedilnik
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: