Veterinar

Izvaja diagnostiko in zdravljenje bolnih živali.

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja ukrepe za varstvo prebivalstva pred boleznimi, ki se prenašajo z živali na človeka;
 • preprečuje in zdravi bolezni in poškodbe pri živalih;
 • izvaja diagnostiko in zdravljenje bolnih živali;
 • zagotavlja higiensko ustreznost surovin in živil živalskega izvora;
 • skrbi za higiensko ustreznost živil, krmil in vode za napajanje živali;
 • zagotavlja varno reprodukcijo domačih živali in skrbi za optimalne higienske razmere v njihovem okolju;
 • informira in izobražuje lastnike o ustreznem ravnanju živalmi.

Osebnostne lastnosti:

Veterinar ima ustrezen odnos do živali in njihovih lastnikov, saj komunicira z njimi. Pri gospodarskih živalih zna uporabljati osnove ekonomike in poskrbeti za sožitje živali in človeka v okolju.

Pogoji dela:

Pri delu je v stiku z živalmi, ki so lahko v posebnih okoliščinah precej nepredvidljive, zato je odgovoren za vse prisotne. Svoje delo opravlja profesionalno, moralno in etično odgovorno.

Delovni pripomočki:

Veterinar uporablja preproste diagnostične pripomočke, zdravila, cepiva, kirurški pribor in zaščitna sredstva. Pomaga si tudi s fizikalnimi merilniki, ultrazvokom, rentgenom, laboratorijskim priborom in posodami. Za diagnostične postopke uporablja merilne naprave in izvaja laboratorijske preiskave. K dokumenatciji njegovega dela spadajo obrazci, zdravstvena spričevala, identifikacijski listi, evidence in zapisniki.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 10 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna izvesti preglede živali in jih ustrezno zdraviti, ko je to potrebno.
 • Zna preprečevati, odkrivati, zdraviti in zatirati živalske nalezljive in parazitske bolezni.
 • Zna opraviti kirurške posege na živalih, skrbi za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje.
 • Zna izvesti osnovno terensko in laboratorijsko diagnostiko za odkrivanje kužnih bolezni živali.
 • Zna izvesti veterinarsko sanitarne preglede pošiljk živali v notranjem prometu ter preglede drugih živali, če je meso namenjeno za domačo uporabo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: