Veterinar

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja ukrepe za varstvo prebivalstva pred boleznimi, ki se prenašajo z živali na človeka;
 • preprečuje in zdravi bolezni in poškodbe pri živalih;
 • izvaja diagnostiko in zdravljenje bolnih živali;
 • zagotavlja higiensko ustreznost surovin in živil živalskega izvora;
 • skrbi za higiensko ustreznost živil, krmil in vode za napajanje živali;
 • zagotavlja varno reprodukcijo domačih živali in skrbi za optimalne higienske razmere v njihovem okolju;
 • informira in izobražuje lastnike o ustreznem ravnanju živalmi.

Osebnostne lastnosti:

Veterinar ima ustrezen odnos do živali in njihovih lastnikov, saj komunicira z njimi. Pri gospodarskih živalih zna uporabljati osnove ekonomike in poskrbeti za sožitje živali in človeka v okolju.

Pogoji dela:

Pri delu je v stiku z živalmi, ki so lahko v posebnih okoliščinah precej nepredvidljive, zato je odgovoren za vse prisotne. Svoje delo opravlja profesionalno, moralno in etično odgovorno.

Delovni pripomočki:

Veterinar uporablja preproste diagnostične pripomočke, zdravila, cepiva, kirurški pribor in zaščitna sredstva. Pomaga si tudi s fizikalnimi merilniki, ultrazvokom, rentgenom, laboratorijskim priborom in posodami. Za diagnostične postopke uporablja merilne naprave in izvaja laboratorijske preiskave. K dokumenatciji njegovega dela spadajo obrazci, zdravstvena spričevala, identifikacijski listi, evidence in zapisniki.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Zna izvesti preglede živali in jih ustrezno zdraviti, ko je to potrebno.
 • Zna preprečevati, odkrivati, zdraviti in zatirati živalske nalezljive in parazitske bolezni.
 • Zna opraviti kirurške posege na živalih, skrbi za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sposobnost za razmnoževanje.
 • Zna izvesti osnovno terensko in laboratorijsko diagnostiko za odkrivanje kužnih bolezni živali.
 • Zna izvesti veterinarsko sanitarne preglede pošiljk živali v notranjem prometu ter preglede drugih živali, če je meso namenjeno za domačo uporabo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«