Vzdrževalec cest

Delavec pri asfaltiranju ceste

Kaj delavec običajno dela:

  • Vzdržuje ceste, jih izboljšuje, na primer s širjenjem cestišča, in popravlja luknje in razpoke na cestišču.
  • Delo poteka v skupini, vsak delavec pa ima svoje zadolžitve.
  • Vzdrževalec očisti in izkoplje del cestišča, ki bo asfaltiran. 
  • Ko je površina očiščena, pripravi materiale za asfaltiranje in jih v slojih nanese na cestišče.
  • Ko se sloji usedejo, zgladi površino z mehaničnimi ali ročnimi valjarji.
  • Popravlja tudi cestne ograje. Postavlja znake, sadi in vzdržuje živo mejo in vegetacijo.
  • Kjer je potrebno, cesto opremi z barvnimi oznakami in pozimi v primeru poledice na cestišča trosi pesek ali sol. 

Osebnostne lastnosti:

Vzdrževalec cest ima občutek za skupinsko delo in za urejanje cestišča in okolice. Po končanem delu poskrbi za urejen odvoz odpadnih materialov. Za delo mora biti pripravljen v vseh vremenskih razmerah.

Pogoji dela:

Vzdrževanje in popravilo ceste se običajno začne zgodaj zjutraj. Poleti ob asfaltiranju poškodovanih cest in čiščenju vegetacije delo spremlja gost avtomobilski promet in poletna vročina. Pozimi poskrbi za zaščito pred poledico in za odstranitev padlih dreves in vejevja na cestišče zaradi snega in drugih vremenskih okoliščin.

Delavec mora poznati prometne pasti in pred popravilom vozišča poskrbeti za ustrezno prometno signalizacijo. Med delom uporablja zaščitno opremo, čelado, rokavice in zaščitni kombinezon.

Delovni pripomočki:

Vzdrževalec cest uporablja različna ročna in električna orodja in opremo. Pripravlja asfalt za zapolnitev lukenj na cestišču, sodeluje pri asfaltiranju cest in pri prenovi cestnih površin.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

  • Za poklic vzdrževalca cest ni predvidena posebna izobrazba.
  • Običajno ima delavec končano osnovno šolo in opravljeno usposabljanje za vzdrževalca cest ali nižjo poklicno izobrazbo gradbene smeri.
  • Vzdrževalec cest pozna sestavne dele cestišča.
Delavci pri asfaltiranju ceste
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: