Vzdrževalec programske opreme

Oseba sedi za računalniškimi zasloni.

Kaj delavec običajno dela:

 • vzdržuje sistemsko programsko opremo, skrbi za podporo uporabnikom osebnih računalnikov, namešča programe in vzdržuje računalniška omrežja;
 • pregleduje in pripravlja dokumentacijo o računalniškem omrežju;
 • posodablja operacijski sistem in vzpostavlja računalniške zidove;
 • sodeluje pri izvajanju kompleksnih računalniških obdelav in sprejema sistemska poročila računalniškega sistema;
 • odpravlja napake sistema, servisira sistemsko programsko opremo ter izdeluje in shranjuje varnostne kopije;
 • razvršča elektronsko pošto iz skupnega elektronskega naslova;
 • namešča in testira standardno programsko opremo, posodablja programsko opremo in menjava medije;
 • skrbi za računalniško podporo različnih služb, ki uporabljajo računalnike in programsko opremo;
 • odpravlja napake uporabnikov ter izdeluje in shranjuje varnostne kopije programov, računalnike lahko oskrbuje tudi na daljavo;
 • spremlja in beleži sistemska sporočila in sporočila uporabnikov ter vodi evidenco vstopnih profilov, gesel in dostopov. 
   

Osebnostne lastnosti:

Ker se področje programske opreme zelo hitro razvija in zahteva sledenje trendom, je pomembno, da se vzdrževalec redno strokovno izobražuje in usposablja. Zaveda se pomena zaupnosti podatkov, zlasti, če v podjetju dela z namensko programsko opremo. Je potrpežljiv, prijazen, usmerjen k rešitvam in zmožen logičnega razmišljanja.

Pogoji dela:

Zaradi nepravilne drže pri dolgotrajnem sedenju se lahko pojavijo težave s hrbtenico. Večjih nevarnosti pa sicer ni. 

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki vzdrževalca so računalniška programska oprema, naprave, tehnična navodila in operacijski sistemi. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna poskrbeti za nemoteno delovanje računalnika, računalniških komponent in programov.
 • Pozna lastnosti operacijskih in informacijskih sistemov, računalniške mreže in njihovo delovanje.
 • Zna namestiti in vzdrževati programsko opremo ter spremlja delovanje računalniškega sistema.
 • Zna proučiti tehnična navodila, s katerimi se srečuje prvič in je spreten pri uporabi posameznih programov.
Oseba sedi za računalniškimi zasloni.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: