Vzgojitelj predšolskih otrok

Ženska pestuje otroka, skupaj rišeta.

Kaj delavec običajno dela:

 • načrtuje in izvaja vzgojno delo in delo s starši ter sodeluje pri organizaciji življenja v vrtcu;
 • organizira in vodi dejavnosti otrok in pripravlja didaktični material, otroke vzpodbuja, opogumlja, usmerja in se z njimi igra;
 • opazuje otroke pri različnih dejavnostih in spremlja njihov razvoj;
 • strokovno vodi pomočnika vzgojitelja, ki skrbi za pripravo vzgojnih sredstev, igrač in didaktičnega materiala;
 • skrbi za časovno razporeditev in oblike izvajanja dnevnih opravil, prehrane, higiene, počitka in bivanja na prostem;
 • sodeluje s starši v okviru različnih dejavnosti;
 • sodeluje pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom in pripravi zaključno poročilo. 
   

Osebnostne lastnosti:

Vzgojitev predšolskih otrok je ustvarjalen, prijazen, komunikativen in sočuten. Odlikuje ga smisel za delo z otroki in njihovimi starši. Ima sposobnost vodenja skupine in močan čut za otrokove potrebe. 

Pogoji dela:

Zaradi narave dela lahko pride do kroničnih obolenj hrbtenice, glasilk in sluha. Zaradi nenehne aktivnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti je izpostavljen poklicnemu izgorevanju. 

Delovni pripomočki:

Organizacija življenja in dela v vrtcu je določena v letnem delovnem načrtu. Vključuje organizacijo in delovni čas vrtca, programe, razporeditev otrok v oddelke in podobno. Naloga vzgojitelja je redno pisanje priprav v skladu z letnim delovnim načrtom ter pripravljanje opažanj otrokovega razvoja in dosežkov. Pri svojem delu uporablja ustrezno strokovno literaturo, priročnike in revije.

Velik poudarek je tudi na delovnih pripomočkih za plesne, glasbene, gibalne, likovne in jezikovne dejavnosti ter dejavnosti s področja narave in matematike. Za vodenje administracije in pedagoškega dela uporablja dnevnik in računalnik. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima posluh ter ustrezne gibalne in ročne spretnosti.
 • Pozna razvojno psihologijo in področje predšolske pedagogike.
 • Zna spremljati in opažati spremembe v razvoju otroka.
 • Zna izbrati ustrezne vsebine, oblike in metode dela prilagojene določeni starosti otrok.
Oseba se na tleh igra z malčkom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: