Zootehnik

Med derugim se ukvarja z rejo konj.

Kaj delavec običajno dela:

  • ukvarja se z govedom, konji in ovcami; skrbi za njihovo hranjenje, čiščenje, molžo ter zdravje in dobro počutje;
  • poskrbi za parjenje ali umetno oplojevanje živali, ob oploditvi skrbi zanje, sodeluje pri kotitvi in kasneje pri skrbi za mladiča;
  • neguje živali v primeru bolezni in jim daje zdravila, opravlja manjše kirurške posege in po potrebi pokliče veterinarja;
  • v določenih obdobjih opravlja tudi druga kmečka opravila, kot so vožnja traktorja, pomoč pri žetvi in vzdrževanje kmetijskega poslopja. 
     

Osebnostne lastnosti:

Zootehnik ima smisel za delo z živalmi in redno spremlja novosti na svojem strokovnem področju. Je iznajdljiv, samoiniciativen in odgovoren. V nevarnih ali nepredvidljivih sitaucijah zna ostati umirjen in preudaren. Svoje znanje in izkušnje na preprost in jasen način posreduje kmetovalcem in živinorejcem.  

Pogoji dela:

Zootehnik dobro pozna zootehnične varnostne in higienske standarde in izvaja preventivne ukrepe, da pri stiku z živalmi ne pride do prenosa bolezni. Živali zna pomiriti in pridobiti njihovo zaupanje. 

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja veterinarsko opremo in pripomočke, kot so injekcije, zdravila in sanitetni material. Pri zagotavljanju urejenega in zdravega okolja si pomaga tudi s kmetijsko mehanizacijo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna izvesti postopke parjenja ali umetne oploditve živali in vodenje kotitve. 
  • Zna izvesti manjše kirurške posege in negovalne postopke v primeru bolezni ali okužb. 
  • Zna poskrbeti za čist in urejen prostor živali in pozna ustrezno prehrano živali.
  • Zna uporabljati veterinarsko opremo in pripomočke, kot tudi kmetijsko mehanizacijo. 
Rad ima živali.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: