Šole

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

Na GFP vpisujemo kar v 4 gimnazijske programe, ki se končujejo s splošno maturo. Športni oddelek ekonomske gimnazije je celo edini v Sloveniji v strokovnih gimnazijah. V širšem slovenskem prostoru smo poznani po odličnem delu z dijaki športniki. Na GFP so se izobraževali izvrstni športniki: Primož Roglič, Peter in Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Anamarija Lampič, Grega Žemlja, Peter John Stevens, Štefan Hadalin, Alex Cisar in mnogi drugi. Naši nekdanji dijaki niso le uspešni športniki, ampak so uveljavljeni podjetniki, raziskovalci, umetniki …. Najpomembneje se nam zdi, da dijaki pridobijo dovolj znanja, poguma in podjetnosti, da znajo, zmorejo, predvsem pa si upajo razviti svoje potenciale. 

Šola izvaja izobraževalne programe:

  • gimnazija
  • gimnazija – športni oddelek
  • ekonomska gimnazija
  • ekonomska gimnazija – športni oddelek

Na GFP smo vedno znali prisluhniti mladim v najobčutljivejših letih odraščanja. Zato se na našo gimnazijo radi vpisujejo športniki, glasbeniki, ki se vzporedno šolajo, likovniki, dijaki s posebnimi potrebami … Pri mladih razvijamo njihova močna področja kot tudi mehke veščine. Na mnogih področjih smo orali ledino –  sodobni učni pristopi, izobraževanje na daljavo, e-izobraževanje …, saj nam je bilo vedno pomembno, da se dijaki ne učijo samo za ocene, ampak jim pomagamo razvijati njihove potenciale. Naši dijaki so tako dejavni in uspešni na mnogih življenjskih področjih in v ponos celotni Sloveniji, saj so njihovi vrhunski dosežki znani tudi zunaj naših meja. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: