Šole

Gimnazija Brežice

Predstavitev: Gimnazija Brežice je najstarejša srednja šola v Posavju. Svoje vzgojno-izobraževalno in kulturno poslanstvo izpolnjuje že od leta 1945. Prostore ima v preurejenem frančiškanskem samostanu, ki so mu leta 1966 dozidali novi del, leta 1975 pa tudi telovadnico. Danes se v njej izobražuje 590 dijakov v programu splošne gimnazije in v programu ekonomske gimnazije.

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

Gimnazija
Gimnazija /š./

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: