Šole

Naslov: Trg Borisa Kidriča 3

2000 Maribor

Telefon: 05 908 33 72

E-pošta: info@ses-mb.si

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor je uspešna in sodobna šola, prepoznavna v svojem lokalnem in mednarodnem okolju. Na šoli ustvarjamo spodbudno okolje, v katerem se vsi udeleženci dobro počutijo. Zastavljamo si visoke cilje, jih uspešno uresničujemo, pri tem pa razvijamo znanja in kompetence, ključne za življenje in delo v prihodnosti. 

Naš moto: Znanje. Kritično mišljenje. Vrednote. 

Danes sošolci, jutri poslovni partnerji.

Šola izvaja naslednje programe:

  • Ekonomska gimnazija 
  • Ekonomska gimnazija - športni
  • Ekonomski tehnik 
  • Poklicni tečaj – ekonomski tehnik 

Dijakom omogočamo uspešen zaključek izobraževanja, da lahko ambiciozno nadaljujejo z želenim študijem in so konkurenčni na trgu delovne sile. Ob usvojenem znanju in kompetencah so dijaki naše šole ambiciozni, ustvarjalni, kritično razmišljujoči, empatični, spoštljivi, imajo pozitivno samopodobo in čut za odgovornost. Razvijamo podjetnost, finančno in digitalno pismenost. Vsi dijaki se učijo vsaj dveh tujih jezikov. Izvajamo prakso v tujini. Udeleženi smo v mnogih domačih in mednarodnih projektih. Smo športnikom prijazna šola – športne oddelke imamo v vseh programih

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: