Šole

Naslov: Gimnazijski trg 7

6000 Koper - Capodistria

Telefon: 05 620 96 20

E-pošta: ginnasio.carli@guest.arnes.si

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper

Danes je Gimnazija Gian Rinaldo Carli moderna ustanova, ki se, zahvaljujoč svoji bogati tradiciji, predstavlja v novem evropskem kontekstu z jasno začrtano in dobro opredeljeno identiteto. Gre za dinamično in vsestransko aktivno šolsko ustanovo, ki se opira na svojo stoletno tradicijo, pri tem pa ne pozablja biti odprta za predloge in spodbude iz mednarodnega konteksta ter odpira vedno nove stike z drugimi evropskimi šolami. Gimnazija Gian Rinaldo Carli posveča veliko pozornosti interdisciplinarnosti, saj uporablja najmodernejše metode poučevanja - že pred leti smo, na primer, uvedli timsko poučevanje v razredu. Naši dijaki so izredno dejavni na različnih področjih. 

Šola izvaja gimnazijski program v italijanskem jeziku. 

Smo manjša gimnazija in to si štejemo v prednost. Posvetimo se lahko vsakemu dijaku in tako omogočimo, da odkrije in razvija svoje interese, talente in potenciale. Na šoli se naši dijaki učijo skupno vsaj 4 jezike. Učni jezik je italijanščina. Visoka raven splošnega in jezikovnega znanja jim omogoča nemoten prehod na mednarodne gimnazije, predvsem pa uspešen zaključek študija pri nas in v tujini. Gimnazija Gian Rinaldo Carli je članica UNESCOVE mreže šol ter Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Smo aktivni partner pri več Erasmus + projektih. Že vrsto let sodelujemo v mednarodnih izmenjavah dijakov in učiteljev. V poletnem času nudimo izmenjave s šolami v Avstraliji in Argentini.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: