Šole

Naslov: Bolniška ulica 11

6330 Piran - Pirano

Telefon: 05 671 34 90

E-pošta: geps@guest.arnes.si

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Zavod GEPŠ (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran) predstavlja dve šoli, Gimnazijo in Srednjo elektro in pomorsko šolo. Pomembno nam je, da dijaki dobijo  kvalitetno izobraževanje, le to pa nudimo z vpetostjo v kraj in lokalno gospodarstvo. To nam uspeva z vključevanjem delodajalcev, staršev in dijakov. Naša šola deluje na različnih lokacijah z manjšim številom dijakov, kar je svojevrstna prednost, saj omogoča osebni pristop in dobre medsebojne odnose. Pri nas dijaki niso številke, temveč partnerji.Partnerski odnos z dijaki vzpostavljamo že v prvih dnevih njihovega šolanja, saj poskrbimo, da uvod v srednješolsko izobraževanje za novince ni preveč stresen. V prvem tednu so dijaki deležni enotedenskega spoznavanja preko vodnih aktivnosti, socialnih iger in druženja. 

Šola izobražuje po naslednjih programih:

  • Gimnazija
  • Maturitetni tečaj
  • Plovbni tehnik
  • Logistični tehnik
  • Elektrotehnik

Tekom šolanja so dijaki deležni medpredmetnega povezovanja, vsakoletnih projektnih tednov na gimnaziji (npr. Projektni teden EU, Teden grške kulture…), ekskurzij, taborov, opravljanja prakse v tujini (dvotedenska praksa na jadrnici v severnem morju za 2. letnik plovbnega tehnika) in drugih aktivnosti, ki razvijajo mladega človeka. 
Na naši šoli spodbujamo celostni razvoj, zato omogočamo pridobitev različnih statusov. Ti omogočajo npr. športnikom ali umetnikom uspešnost na več področjih hkrati. In ravno tako omogočamo celostni razvoj dijakom, ki sicer nimajo posebnega statusa, želijo pa sodelovati. Vsako leto organiziramo različne izvenšolske dejavnosti in ena najbolj odmevnih je prireditev Drzni si… Dijaki obeh šol sodelujejo pri pripravi, organizaciji in izvedbi javne prireditve, na katero se pripravljajo preko celega šolskega leta. Preko različnih projektov (npr. Moje podjetje, Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, Popestrimo šolo…) dijake spodbujamo k aktivnosti in pridobivanju znanj ter izkušenj tudi izven predavalnic. 
 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: