Šole

Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta je pomembna srednješolska izobraževalna institucija, ki vzgaja in izobražuje dijake Koroške regije in tudi širše. 

Poslanstvo izobraževanja izvajamo v sedmih programskih področjih na dveh lokacijah. Programska področja ekonomije, trgovine, gostinstva, lesarstva in turizma izvajamo na lokaciji Slovenj Gradec, programski področji predšolske vzgoje in okoljevarstva pa na lokaciji Muta. Dijaki v srednjem strokovnem, poklicno tehničnem izobraževanju in poklicnem tečaju šolanje zaključijo s poklicno maturo, dijaki nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja pa z zaključnim izpitom. 

Šola izvaja številne izobraževalne programe:

  • Obdelovalec lesa (NPI) 
  • Mizar (SPI) 
  • Gastronomske in hotelske storitve (SPI) 
  • Trgovec (SPI) 
  • Ekonomski tehnik (SSI) 
  • Gastronomija in turizem (SSI) 
  • Predšolsla vzgoja (SSI) 
  • Okoljevarstveni tehnik (SSI) 
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: