Šole

Naslov: Trg mladosti 3

3320 Velenje

Telefon: 03 896 06 00

E-pošta: info@scv.si

Šolski center Velenje, Gimnazija

Gimnazijski program pripravlja dijakinje/dijake za vstop na univerzo in omogoča vpis v vse vrste univerzitetnih in visokošolskih strokovnih programov. Zaključi se z maturo. To je državni izpit, s katerim se preverja znanje dijakinj/dijakov ob zaključku gimnazijskega programa. Uspešno opravljena matura je pogoj za vpis na vse univerzitetne študijske programe.

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Gimnazija
  • Gimnazija /športni oddelek/
  • Umetniška gimnazija - Glasbena smer, petje - instrument
  • Umetniška gimnazija - Likovna smer
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: