Šole

Naslov: Kosovelova ulica 1

3000 Celje

Telefon: 03 428 57 00

E-pošta: info@gcc.si

Gimnazija Celje - Center

#VizijaGCC – ŠOLA, kjer smo! 

Spoštovanje in razvijanje osebnostnih lastnosti dijakov in učiteljev, negovanje etičnih vrednot, s kvalitetnim strokovnim in vzgojnim delom spodbujanje dijakov k poglobljenemu učenju, usvajanju znanja in doseganju čim boljših učno-vzgojnih rezultatov, gradnja varne šole s poštenimi in odprtimi medsebojnimi odnosi ter druženje v številnih obšolskih dejavnostih. 

Povezava do Instagram profila: https://www.instagram.com/gimceljecenter/

Izobraževalni programi, ki jih šola izvaja:

  • Gimnazija 
  • Umetniška gimnazija – likovna smer 
  • Predšolska vzgoja 

Šola je široko prepoznana po nadarjenih in zelo aktivnih dijakih. Razvejana infrastruktura, ki združuje bogato preteklost in najnovejšo učno tehnologijo, omogoča kakovostno izvajanje programov. Pouk in več kot 70 obšolskih dejavnosti potekajo tako na daljavo kot v klasičnih, a sodobno tehnološko opremljenih učilnicah, v modernih laboratorijih, specializiranih učilnicah, v učilnicah za problemski pouk, v bogati knjižnici, Konfucijevi učilnici, športni dvorani, zunanji učilnici, ekovrtu v šolskem parku, na zunanjih športnih površinah, na terenu in v partnerskih organizacijah doma in po svetu.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: