Šole

Naslov: Kardeljeva ploščad 28a

1000 Ljubljana

Telefon: 01 565 17 11

E-pošta: tajnistvo@svsgugl.si

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Gimnazija
  • Umetniška gimnazija - Plesna smer, sodobni ples
  • Umetniška gimnazija - Gledališče in film
  • Predšolska vzgoja
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: