Šole

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Na šoli izvajamo program splošne gimnazije in program predšolske vzgoje. Pri vodenju šole posvečamo posebno pozornost spodbudnemu učnemu okolju, kakovostnemu pouku, ki omogoča osnovo za nadaljnji študij, sodelovanju v lokalnem okolju, sodobno opremljeni šoli, odpiranju v širši slovenski in mednarodni proctor ter odprtim odnosom med dijaki in učitelji. Pri soustvarjanju šolskega vsakdana nas vodi moto šole: “Pilonovci stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti.” 

Povezava na Instagram profil: https://www.instagram.com/ssvenopilon/

Prednost naše šole je aktivna vključenost v različne projekte; razvojne projekte ZRSŠ pa tudi širše mednarodne projekte, npr. Erasmus. Tako udejstvovanje omogoča, da na šoli vpeljujemo v pouk sodobne načine dela in tako zagotavljamo dijakom spodbudno učno okolje. Poleg tega pa tudi sami zastavljamo in vpeljujemo lastne interne projekte, ki so odraz potreb naše šole, npr. kulturni sprejem prvošolcev ter senčenje na delovnem mestu. V okviru šole deluje tudi dijaški dom.  

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: