Poslovni sekretar

Kaj delavec običajno dela:

 • samostojno načrtuje, organizira in vodi delovne procese v tajništvu in v pisarnah;
 • vodi in organizira aktivnosti na podlagi terminskih planov za menedžerja oziroma predpostavljenega;
 • sodeluje pri pripravi materialov za seje, vodi poslovno korespondenco in dokumentarno gradivo;
 • ugotavlja delovne prispevke posameznikov v tajništvu in administraciji;
 • ureja druge dejavnosti vodilnih delavcev in sodelavcev; 
 • samostojno komunicira s strankami in poslovnimi partnerji, organizira službene poti in skrbi za protokolarne zadeve pri sprejemu obiskovalcev;
 • sestavlja strokovne dopise, zapisnike, vloge in samostojno rešuje upravne zadeve;
 • skrbi za razvoj podrejenih sodelavcev, sodeluje pri izobraževalnih programih, skrbi za pretok informacij in koordinacijo dela na vseh stopnjah.

Osebnostne lastnosti:

Poklicna odgovornost mu nalaga, da delo opravi dobro, pošteno, z vso pozornostjo in zbranostjo. Če pri delu naredi napako, jo je zmožen priznati in popraviti. Pri delu je lojalen in diskreten, deluje kot zrela, uravnovešena osebnost, ki vliva zaupanje podrejenim.

 

Pogoji dela:

Pri delu z različnimi pripomočki in stroji je potrebna previdnost, sicer pa na delovnem mestu ni večjih nevarnosti. Razmere za delo v pisarniškem okolju so ugodne. Delo običajno poteka v zaprtem, zračnem in svetlem prostoru, brez škodljivih vplivov iz okolja. Zaradi stalnega očesnega napora pri delu z osebnim računalnikom lahko pride do poslabšanja vida, čemur se lahko delno izogne z zaščito zaslona.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja elektronske medije, predvsem osebni računalnik, telefon, kalkulator in tiskalnik, elektronsko pošto in internet. Fotokopirni stroj in telefaks uporablja po potrebi. Delovni dokumenti so pretežno zaupne narave. To so zapisniki sej kolegijev, uprave, finančna poročila in načrti, ki so pogosto internega značaja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano višjo strokovno ali univerzitetno izobrazbo administrativne smeri.
 • Zna komunicirati v slovenskem in tujih jezikih, obvlada veščine poslovnega komuniciranja.
 • Se jasno in razločno izraža, nima izražene govorne napake.
 • Pozna osnove menedžmenta in stikov z javnostmi, poslovni bonton ter psihologijo dela.
 • Ima občutek za delo z ljudmi. Taktnost je pomembna veščina pri delu s sodelavci ali z nadrejenimi.
 • Je organiziran, obvlada organizacijo dela in poslovanje podjetja oz. ustanove.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: