Šole

Naslov: Erjavčeva ulica 8

5000 Nova Gorica

Telefon: 056205622

E-pošta: info.sets@scng.si

Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola

Učitelji in dijaki Srednje ekonomske in trgovske šole smo zavezani medsebojnemu spoštovanju, strpnosti in odgovornosti drug do drugega in do okolja. Razvijamo kritično mišljenje, znamo reševati probleme in se soočati s spremembami v družbi. Inovativno poučevanje in učenje ter aktualne vsebine so ena izmed naših značilnosti in prednosti. Skrbimo za vsakega dijaka posebej in personaliziramo delo za dijake športnike, da lahko uspešno kombinirajo šolsko delo in športne aktivnosti, tudi kot profesionalni športniki.

Instagram profil: @sestnovagorica

Šola izobražuje po naslednjih programih:

  • Ekonomski tehnik 
  • Ekonomski tehnik PTI 
  • Trgovec 
  • Administrator 

Izjemno razvito učenje v učnem podjetju pomaga dijakom razviti njihova močna področja, spoznati timsko delo ter podjetniške vzpone in padce, vse v varnem šolskem okolju. Učna prodajalna opolnomoči dijake, da se lažje vključijo v delovno okolje trgovskih podjetij. Daje jim potrebne komunikacijske in druge veščine in spretnosti. Učenje po sistemu CLIL (Content and Language Integrated Learning) je naša posebnost, katere rezultat je bogato znanje tujega jezika za takojšnjo uporabo v poslovnih situacijah.     

 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: