Davčni svetovalec

Kaj delavec običajno dela:

 • svetuje posameznikom in podjetjem pri vprašanjih o davkih
 • pojasnjuje davčne zakone in zapletene sisteme obdavčevanja
 • preučuje denarno stanje stranke, izračuna davčno stopnjo in skuša najti zakonite poti za znižanje obdavčitve
 • analizira račune in splošno finančno poslovanje stranke
 • svetuje pri finančnem načrtovanju in pri denarnih transakcijah ob reorganizaciji družbe ali združitvi podjetij
 • sodeluje z davčno upravo.
   

Osebnostne lastnosti:

Davčni svetovalec zna dobro delati s številkami. Potrebuje široko poznavanje poslovnega sveta, sposobnost analitičnega mišljenja in dobro organizacijo dela. Za delo davčnega svetovalca se pričakuje dobro psihofizično zmogljivost in pripravljenost za dolgotrajno pozorno delo.

Pogoji dela:

Davčni svetovalec večinoma dela v pisarni, občasno pa tudi obišče svoje stranke. Posebnih nevarnosti pri njegovem delu ni. 

Delovni pripomočki:

Davčni svetovalec pri svojem delu pogosto uporablja pripomočke in dokumente kot so: davčni listi, vrednostni papirji, devizni tečaji, obrestne mere, zakonodaja in mednarodni sporazumi. Za delo potrebuje tudi osebni računalnik. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Davčni svetovalec ima običajno univerzitetno izobrazbo, ekonomske ali pravne smeri.
 • Nenehno spremlja spremembe v davčni zakonodaji.
 • Sposoben je za delo s številkami in analiziranje velikih količin informacij.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«