Davčni svetovalec

Ženska v poslovni obleki.

Kaj delavec običajno dela:

 • svetuje posameznikom in podjetjem pri vprašanjih o davkih
 • pojasnjuje davčne zakone in zapletene sisteme obdavčevanja
 • preučuje denarno stanje stranke, izračuna davčno stopnjo in skuša najti zakonite poti za znižanje obdavčitve
 • analizira račune in splošno finančno poslovanje stranke
 • svetuje pri finančnem načrtovanju in pri denarnih transakcijah ob reorganizaciji družbe ali združitvi podjetij
 • sodeluje z davčno upravo.
   

Osebnostne lastnosti:

Davčni svetovalec zna dobro delati s številkami. Potrebuje široko poznavanje poslovnega sveta, sposobnost analitičnega mišljenja in dobro organizacijo dela. Za delo davčnega svetovalca se pričakuje dobro psihofizično zmogljivost in pripravljenost za dolgotrajno pozorno delo.

Pogoji dela:

Davčni svetovalec večinoma dela v pisarni, občasno pa tudi obišče svoje stranke. Posebnih nevarnosti pri njegovem delu ni. 

Delovni pripomočki:

Davčni svetovalec pri svojem delu pogosto uporablja pripomočke in dokumente kot so: davčni listi, vrednostni papirji, devizni tečaji, obrestne mere, zakonodaja in mednarodni sporazumi. Za delo potrebuje tudi osebni računalnik. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Davčni svetovalec ima običajno univerzitetno izobrazbo, ekonomske ali pravne smeri.
 • Nenehno spremlja spremembe v davčni zakonodaji.
 • Sposoben je za delo s številkami in analiziranje velikih količin informacij.
svetovanje strankam
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: