Računovodski revizor

Kaj delavec običajno dela:

 • zbira osnovne podatke za načrtovanje revizije ter z njimi proučuje poslovno in tržno okolje podjetja;
 • preverja računovodske in druge informacije, ki jih pripravlja gospodarska družba;
 • načrtuje in razporeja vire z namenom uresničitve revidiranja;
 • oblikuje revizijske programe in utemeljuje dokaze o predmetu raziskovanja;
 • preverja delo revizijskega osebja in varno shranjuje zbrane podatke;
 • vrednoti računovodske informacije;
 • dokumentira postopke revidiranja;
 • spremlja aktualno strokovno literaturo in skrbi za redno strokovno izobraževanje.

Osebnostne lastnosti:

Računovodski rezivor je pri svojem delu natančen in metodičen, stremi k visoki odgovornosti ter zakonito opravljenemu delu. Njegovo delo je povezano s številkami in podatki, kar večino opravi samostojno, a je pri tem odprt za timsko delo in stike z ljudmi. Odlikuje ga smisel za organizacijo dela.

Pogoji dela:

Zaradi dolgotrajnega dela z računalnikom je izspostavljen sevanju. Preventivni ukrep pri tem je uporaba zaščitnega filtra.

 

Delovni pripomočki:

Računovodski revizor pri svojem delu uporablja osebni računalnik, opremljen z ustreznimi programskimi orodji, pomaga pa si tudi s skenirnim in fotokopirnim strojem. Za shranjevanje podatkov so nepogrešljivi predvsem spominski mediji, fascikli in vezane knjige. Pri revidiranju dela z računovodskimi poročili ter temeljnimi in pomožnimi poslovnimi knjigami. H kakovostno opravljenemu delu sodijo tudi revizijski priročniki, spremljanje Uradnega lista Republike Slovenije, predvsem pa poznavanje področja poslovne in davčne zakonodaje.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima smisel za računanje in izostren občutek za podrobnosti.
 • Zna se učinkovito pisno in ustno izražati.
 • Zmožen je logično-analitičnega mišljenja, zlasti pri določanju problemov, zbiranju podatkov in vrednotenju.
 • Zna načrtovati in izpeljati revidiranje ter sodeluje pri izdelavi uradnega poročila o opravljeni reviziji.
 • Pozna temeljna revizijska načela in mednarodne revizijske standarde.
   
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«