Farmacevt v industriji

dela v pripravi proizvodnje

Kaj delavec običajno dela:

  • dela v nabavi, pri pripravi proizvodnje, v kontroli kakovosti, na tehnološkem področju, proizvodnih operacijah, analizi rezultatov, pripravi dokumentacije zdravil, pri registracijah zdravil, v razvoju in marketingu.

Osebnostne lastnosti:

Delo je navadno timsko, zato je potrebna prilagodljivost, sposobnost za delo v skupini ter sodelovanje. Farmacevta zanimajo naravoslovne vede, predvsem fizika, kemija, matematika in biologija. Glede na osebnostne lastnosti se farmacevt usmeri v ustrezno vrsto dela. Analitičen posameznik, ki se želi poglobiti v eno področje farmacevtske dejavnosti, je primeren za tehnologa analitika. Komunikativen farmacevt, ki ga veseli delo z ljudmi, se lahko zaposli v sektorju za trženje in promocijo.

Pogoji dela:

Farmacevt dela v urejenem delovnem okolju. Zaradi strogih predpisov in preventivnih varnostnih ukrepov je poškodb delavcev pri delu v industriji malo. Razmere za delo so odvisne od delovnega področja. Nevarnostim so najbolj izpostavljeni farmacevti v proizvodnji, kjer poteka proizvodnja zdravil na strojih, ter v laboratorijih, kjer se dela z različnimi kemikalijami. Že pred samim delom z določeno učinkovino se farmacevt pouči in ustrezno zaščiti z opremo in oblačili.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki farmacevta v industriji so odvisni od njegovega delovnega mesta. Farmacevt tehnolog z učinkovinami in s pomožnimi snovmi izvaja poskuse na tabletirkah, mešalnikih ter drugi laboratorijski opremi. Farmacevt razvija farmacevtsko tehnologijo in postopke na opremi, ki je podobna opremi v proizvodnji, vendar je le-ta manjših zmogljivosti. Farmacevt v službi registracije zdravil dela z različno dokumentacijo, s pravilniki in z zahtevami o registraciji izdelkov. Farmacevt v oddelku kakovosti uporablja dokumente z rezultati analiz serije izdelka, ki so jih pripravili v analiznem laboratoriju.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednješolsko oziroma univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri.
  • Pozna zdravila, proces nastajanja zdravila, katere stvari so pomembne pri učinkovini ali formulaciji zdravila. Farmacevt dobro razume faze, skozi katere gre zdravilo, in kaj se z zdravilom dogaja v človeškem telesu.
  • Ima znanja o registraciji zdravil in o evropskih ter slovenskih regulativah zdravil ter zakonodaji.
  • Je psihofizično sposoben za delo, ki ga opravlja. Poklic nima posebnih zahtev glede zdravstvenega stanja, zaželeno pa je, da tehnik v proizvodnji zdravil ni alergičen na kemijske spojine.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: