Farmakolog

Kaj delavec običajno dela:

 • Testira zdravila in se ukvarja z njihovimi učinki na prostovoljcih, živalih ali na posameznih tkivih, organih in celicah.
 • Preučuje tudi učinke strupov, onesnaževalcev in insekticidov, uporabljenih v proizvodnji hrane in drugih izdelkov.
 • Proučuje zdravila in njihov vpliv na človeka. Raziskovanje vključuje veliko laboratorijskega dela, kjer sodeluje z drugimi znanstveniki, kot so biokemiki, celični biologi, kemiki in fiziologi.
 • Raziskuje in razvija nova in učinkovitejša zdravilna sredstva, ter sodeluje pri raziskovanju kemičnih sredstev, ki se uporabljajo v predelavi hrane in v poljedelstvu.
 • Veliko farmakologov dela za farmacevtska podjetja, kjer imajo pomembno vlogo v raziskovanju in razvoju farmacevtske industrije, zaposlujejo pa se tudi v kemičnih podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo pesticidov, pralnih praškov in razredčil, ipd.
   

Osebnostne lastnosti:

Kdor želi postati farmakolog, mora imeti raziskovalen in analitičen pristop in biti natančen in metodičen pri izvajanju poizkusov. Farmakolog zna dobro komunicirati, kar mu koristi predvsem pri poročanju o odkritjih, ter ima smisel za skupinsko delo.

Pogoji dela:

Farmakolog lahko dela z zdravju nevarnimi snovmi, jih proučuje in pri tem izvaja najvišjo stopnjo varnostne zaščite. Med te snovi sodijo ogljikov monoksid, cianidi, težke kovine, svinec, živo srebro, metanol, arzen, insekticidi, topila, herbicidi in zdravila, ki so nevarna v nosečnosti. Kadar dela z nevarnimi snovmi ali sterilnimi farmakološkimi produkti, uporablja zaščitne rokavice, masko in drugo posebno zaščitno opremo. Delo je običajno eno-izmensko, razen kadar posebne okoliščine zahtevajo stalno prisotnost v proizvodnji ali v laboratoriju.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja številne biokemične in farmacevtske materiale, kemoterapevtike in antibiotike. Pozna njihovo delovanje na organizem in posamezne organe, pripravlja navodila za pravilno uporabo zdravil in pri tem uporablja zakon o zdravilih in register zdravil.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Za farmakologa je predvidena univerzitetna izobrazba, ki jo pridobi na Fakulteti za farmacijo. 
 • Med študijem se seznani z osnovnimi oblikami zdravil, z ravnanjem z njimi in z osnovami predpisovanja zdravil.
 • Spozna osnovne mehanizme delovanja zdravil, njihove učinke na organizem, poti presnove in izločanja ter skupine zdravil.
 • Spozna nevarnosti stranskih učinkov zdravil in posledic, ki lahko nastanejo pri neprimerni uporabi ali zlorabi zdravil in pozna potrebne ukrepe pri tem. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: