Farmacevtski tehnik v lekarni

Oseba v lekarni s police jemlje škatlo zdravil.

Kaj delavec običajno dela:

  • izdaja zdravila pod nadzorom magistra farmacije;
  • svetuje o zdravilih, o predpisanih odmerkih in uporabi, pogovori se z uporabnikom o njegovem zdravstvenem stanju;
  • svetuje pri uporabi zdravil, prehranskih dopolnil ter pri izbiri ortopedskih in medicinsko-tehničnih pripomočkov ter jih prodaja;
  • prodaja sredstva za nego, kozmetiko in druga sredstva za varovanje in vzdrževanje zdravja;
  • preverja temperaturo in vlago v prostoru in v hladilnikih, kjer so shranjena nekatera zdravila, uravna tehtnice, prižge računalnike in pripravi blagajno; 
  • skrbi za prevzem zdravil, vodi evidenco o porabi in zalogah v skladišču, preverja zalogo na policah ter roke uporabe zdravil;
  • sprejema telefonske klice uporabnikov in jim svetuje, ureja zdravstveno-tehnično dokumentacijo.

Osebnostne lastnosti:

Pri delu v lekarni je pomembna komunikativnost, saj gre za delo z ljudmi, ki jim farmacevtski tehnik svetuje o uporabi zdravil in pripomočkov, prav tako se pogovori o njihovem zdravstvenem stanju in zdravilih, ki jih že uporabljajo. Dobro poznavanje človeškega značaja tehniku omogoči, da presodi, kaj obiskovalec potrebuje. Kadar izdaja zdravila na recept, to počne pod nadzorom magistra farmacije. Še posebej pri izdaji zdravil za dojenčke in otroke, ki morajo dobiti pravi odmerek zdravila, je pomembna natančnost. Etična načela farmacevtskega tehnika zavezujejo, da pri izdajanju zdravil vedno ravna v korist uporabnika.

Pogoji dela:

V lekarni se nahajajo nevarne kemikalije, s katerimi tehnik ravna v skladu z navodili. Ker pri delu pogosto prihaja v stik z bolniki, je neposredno izpostavljen okužbam, vnetjem ter drugim boleznim. Ob pravilni uporabi naprav in aparatur v lekarni ne prihaja do večjih poškodb. Pred nevarnostmi se tehnik zaščiti s pazljivim ravnanjem in poznavanjem aparatur. Pri delu lahko pride do opeklin, npr. pri uporabi parne kopeli, ali vreznin zaradi odpiranja različnih škatel in steklenic. Razmere za delo so prilagojene razmeram, v katerih morajo biti shranjena zdravila.

Delovni pripomočki:

Najpomembnejši delovni pripomoček farmacevtskega tehnika je računalnik. Za samo pripravo zdravil uporablja laboratorijsko opremo in aparature, priprave za mešanje mazil, terilnice, posode za ročno izdelavo mazil, lončke in tehtnice. Pomaga si tudi s posebnimi plastičnimi karticami ali razdelilno žlico. Nekatera zdravila imajo posebej določene temperaturne pogoje shranjevanja, zato jih mora hraniti v hladilniku. Farmacevtski tehnik redno skrbi za čistočo delovnega mesta, pri delu upošteva stroge predpise, med katerimi je tudi pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil. Pri delu je oblečen v belo haljo, uporablja tudi bele zaščitne hlače in obutev.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednješolsko izobrazbo farmacevtske smeri.
  • Je dobro informiran tako o zdravilih kot o boleznih in ima širok spekter splošne izobrazbe.
  • Je natančen, urejen in organiziran, v dobri psihofizični kondiciji, ni mobilno oviran.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: