Kadrovski menedžer

Pridobiva in razvršča nove delavce preko javnih razpisov.

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja postopke v zvezi z zaposlenimi, pogajanja, pogovore, pripravlja sklepe, pogodbe, analize, mnenja
 • vodi evidence o kadrovski strukturi v podjetju
 • pridobiva in razvršča nove delavce preko javnih razpisov v  časopisju, na zavodu za zaposlovanje kot tudi iz notranjih virov. Pri tem se opira na sistemizacijo in opise delovnih mest ter potrebe delovnega procesa, predvsem pa skrbi za zakonsko ustreznost postopkov
 • identificira zaposlene posameznike za vključitev v postopke razvoja
 • odgovoren je za kadrovsko izobraževanje v podjetju; z zunanjimi partnerji organizira seminarje, tečaje in usposabljanja ob delu in na samem delovnem mestu
 • pripravlja in izdaja sklepe o spremembah in določbah delovnega razmerja za vsakega delavca posebej
 • seznanja delavce z delovno zakonodajo ter svetuje ter opozarja na določene obveznosti in pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja pri delodajalcu
 • skrbi za obvezno delovno prakso dijakov in študentov ter za štipendiste
 • preverja zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klimo, prav tako prispeva k boljši organizacijski klimi v podjetju.

Osebnostne lastnosti:

Kadrovik ima izražen interes za delo z ljudmi, pogodbami in analizami. S svojo komunikativnostjo, prilagodljivostjo in strpnostjo, logično-analitičnim mišljenjem, socialnim čutom, iznajdljivostjo in natančnostjo vpliva na kadrovsko strukturo podjetja. Kadrovski menedžerji so potrebni v vsaki organizaciji.

Pogoji dela:

Kadrovik dela v urejenem pisarniškem okolju. Delo je telesno manj zahtevno, večinoma poteka sede. Zaradi sedečega dela in dela z računalnikom je prisotna večja možnost za okvare hrbtenice in poslabšanje vida.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja osebni računalnik z urejevalnikom besedil in program za delo s preglednicami. Za poenostavitev dela in pripravo gradiv nekatera podjetja uvajajo kadrovsko-informacijski sistem (KIS). Kadrovik pri delu uporablja strokovna gradiva ter zakonodajo in pravilnike, ki so veljavni v ustanovi ali panogi.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano višjo strokovno, visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri kot npr. sociolog, organizator dela, pravnik, upravni delavec, psiholog.
 • Pozna delovnopravno zakonodajo in zakonodajo in pravilnike, ki so veljavni v ustanovi ali panogi. 
 • Obvlada veščine vodenja sestankov, pogovorov in osnovne spretnosti pogajanja. Obvlada javno nastopanje in predstavitve podjetja.
 • Ima smisel za delo z ljudmi in izražen socialni čut. Je prilagodljiv in strpen, je psihično uravnotežena oseba.
Ima smisel za sistematičnost in urejenost pri delu.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: