Kontrolor mleka

Mleko v vrču in kozarcu

Kaj delavec običajno dela:

  • nadzoruje in vodi tehnološke procese predelave mleka od prevzema živila do končnega izdelka in skladiščenja le-tega
  • nadzira stroje in tehnično opremo, kot so tehtnice in termometri
  • spremlja temperature pri obdelavi živil, razmerja kemijskih sestavin v izdelku, količino surovin v mleku in mlečnih izdelkih ter zorenje izdelka, npr. sira
  • izvaja časovni nadzor nad izdelkom, npr. preverjanje kakovosti vsako polno uro, in naključno kontrolo, kjer poteka vzorčenje naključno izbranega izdelka
  • občasno dela ob samih proizvodnih strojih, občasno pa v laboratoriju, kjer analizira kemijsko in mikrobiološko kakovost surovin, polizdelkov in končnih izdelkov
  • vodi evidence in celotno dokumentacijo za mlečni izdelek v skladu z navodili o delu. 
     

Osebnostne lastnosti:

Kontrolor mleka ima odgovorno delo, saj lahko že manjša napaka pri delu povzroči veliko materialno škodo, slaba kakovost izdelka pa zdravstvene težave potrošnikov. Po značaju je odgovoren in umirjen. Potrebuje tudi iznajdljivost, prilagodljivost, sposobnost skupinskega dela ter samodisciplino.

Pogoji dela:

Pogoji za delo pogosto niso najbolj ugodni. Dela v vročini, mrazu (v skladišču), vlagi in ob hrupu zaradi strojev. Delo v proizvodnji je lahko daljše od osmih ur, poteka v dveh izmenah in se lahko podaljša v nočno izmeno. Delo je fizično naporno, saj večino delovnega časa stoji na nogah. Potrebno je trdno zdravje s poudarkom na odličnem sluhu.

Delovni pripomočki:

Osnovni delovni pripomočki so naprave in stroji, s katerimi pripravlja predelano mleka in mlečne izdelke. Uporablja tudi računalnike in temperaturne tehtnice. Pri tem je pomembna dokumentacija, ki jo sproti izpolnjuje. Dela v skladu z internim pravilnikom mlekarske organizacije in v primeru napak ukrepa v skladu z določenim postopkom: koga obvestiti najprej, kaj storiti in kako ukrepati. Dobro pozna zahteve varstva pri delu in varovanja okolja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ustrezno izobrazbo pridobi v srednji strokovni šoli za živilstvo, kjer dobi tudi znanja o mleku in drugih živilih.
  • Pri delu je nujno tehnično in praktično znanje o živilu, s katerim dela. 
Temeratura mora biti nizka, da se mleko ne pokvari
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: