Šole

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je šola, kjer si znanje in narava podajata roko. 

Na šoli  omogočamo vsem dijakom razvijanje njihovih sposobnosti in spretnosti ter gradimo na pozitivnih vrednotah. Krepimo kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa in medsebojnih odnosov ter tako ustvarjamo varno in vzpodbudno učno okolje. 

Šola leži na lepi in mirni lokaciji, na obronkih vinorodne gorice Trške gore, v neposredni bližini Novega mesta. Obdajajo jo šolski park,  gozdiček, travniki in pašniki. Okolica šole je prava učilnica v naravi, hkrati pa tudi prostor za oddih.  

Instagram: https://www.instagram.com/grm.novomesto

Šola izvaja številne izobraževalne programe:

 • biotehniška gimnazija 
 • kmetijsko-podjetniški tehnik 
 • naravovarstveni tehnik 
 • gospodar na podeželju 
 • cvetličar 
 • vrtnar 
 • slaščičar 
 • mesar 
 • pomočnik v biotehniki in oskrbi 
 • kmetijsko-podjetniški tehnik PTI 
 • hortikulturni tehnik PTI 

Šola ima urejeno šolsko posestvo z vsemi kmetijskimi panogami ter predelavo in trženjem. Tu si dijaki v realnih situacijah pridobivajo praktične veščine. Lahko naredijo izpit za traktor in upravljajo s sodobnimi stroji in napravami. Dijaki si lahko sooblikujejo izobraževalno pot. Dijaki gimnazijskega programa se izobražujejo po sodobnih metodah, v sodobnih laboratorijh  vstopajo v svet biotehnološke znanosti. 

Dijaki lahko bivajo v dijaškem domu, ki je v sklopu šole. Lahko se ukvarjajo s športnimi konji. Dodatna znanja si pridobijo na tekmovanjih, ekskurzijah in mednarodnih izmenjavah. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: