Šole

Biotehniški center Naklo - Srednja šola

Srednja šola in gimnazija  Biotehniškega centra Naklo je kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za trajnostno naravnanost v vseh smereh človekovega delovanja.

Gradimo na temeljih medsebojnega spoštovanja, znanja, truda in odgovornosti do narave. Naš dijak spoznava, da je pomembna pot do cilja, odkriva v čem je dober, katere talente in spodobnosti ima.

Na šoli lahko pridobite poleg splošnih znanj še znanja povezana z naravo, prehrano, rastlinami, živalmi in tehniko. Že tekom šolanja načrtujete svojo nadaljnjo karierno pot. Učitelji in ostali zaposleni znamo prisluhniti potrebam posameznika.

Šolo dijaki obiskujete v čudovitem okolju, ki nudi veliko možnosti za prijetno druženje tudi v času odmorov. Odprti smo za čezmejno sodelovanje in sklepamo številna mednarodna prijateljstva.
Skrbimo za dobre medsebojne odnose. Na ekskurzijah, taborih, pri kulturnih in športnih vsebinah odkrivamo močna področja posameznika. Posebno skrb posvečamo nadarjenim in oblikovanju karierne mape.

Srednja šola ponuja pestro paleto izobraževalnih programov:

 • strokovna gimnazija
 • kmetijsko - podjetniški tehnik
 • hortikulturni tehnik
 • živilsko - prehranski tehnik
 • naravovarstveni tehnik
 • gospodar na podeželju
 • cvetličar
 • vrtnar
 • slaščičar
 • pek
 • mesar 
 • mehanik kmetijskih in delovnih strojev
 • pomočnik v biotehniki in oskrbi

Praksa poteka v šolskih delavnicah, na šolskem posestvu in pri delodajalcih. Znamo povezati teorijo in prakso. Dobro sodelujemo z delovišči. Prakso lahko opravite tudi na sorodni šoli v tujini.

V sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih poteka kakovosten pouk. V teh okoljih razvijamo ustvarjalno in kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov, analitičnega oz. sintetičnega in sistemskega razmišljanja, sistematičnosti, presoje, inovativnosti, komunikativnosti.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: