Kontrolor živil

Skrb za zdrava živila, jabolka

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja kontrolo kakovosti živil rastlinskega in živalskega izvora in nadzira standarde kakovosti;
  • izvaja kemijske, mikrobiološke, fizikalne in senzorične analize živil;
  • nadzira higieno v procesu proizvodnje živil;
  • opravlja količinski in kakovostni pregled zalog in načrtuje nabavo surovin;
  • ovrednoti napake na živilu, ki so posledica neustreznega proizvodnega procesa.
     

Osebnostne lastnosti:

Kontrolor živil dela samostojno ali sodeluje v skupini. Samostojno delo mora opraviti temeljito, učinkovito in odgovorno, za delo v skupini pa mora biti tudi prilagodljiv in komunikativen.

Pogoji dela:

Delo poteka v zaprtih proizvodnih prostorih ali v kemijskih in mikrobioloških laboratorijih. Za opravljanje dela je potrebna dobra telesna kondicija, ker je delo večinoma stoječe. Delavec ne sme biti občutljiv na kemikalije in na čistila, s katerimi zagotavlja higiensko neoporečnost živil. Kontrolor uporablja predpisano varnostno opremo, haljo, očala in zaščitne rokavice v laboratoriju in delovno obleko, ki se zahteva v proizvodnji.

Delovni pripomočki:

Kontrolor živil pri delu uporablja laboratorijsko opremo, pribor in kemikalije. Za obdelavo in shranjevanje podatkov uporablja računalnik z osnovno programsko opremo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Za poklic se zahteva srednja strokovna izobrazba. 
  • Kontrolor živil pozna tehnike analiziranja živil in kontrolo njihove kakovosti.
Pregled živil
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: