Lakirec lesenih izdelkov

Lakiranje lesa

Kaj delavec običajno dela:

  • v lesni industriji sodeluje pri površinski obdelavi lesa;
  • že obrušene lesne izdelke lakira z zaščitnimi premazi za les: dvakrat v različnih časovnih presledkih nanje nanese premaz na les in ga tako zaščiti pred zunanjimi vplivi. Na ta način lesu oziroma lesnemu izdelku podaljša življenjsko dobo;
  • po potrebi z nanašanjem barve spremeni zunanjo podobo lesnega izdelka.
     

Osebnostne lastnosti:

Lakirec rad dela s stvarmi. Je vzdržljiv, natančen, ima dobro koordinacijo gibov ter ročne spretnosti za nanašanje tankega in enakomernega sloja premaza na les. Pri delu je zbran, odgovoren ter hitro ukrepa v nepredvidenih situacijah. Sposoben je dela v zaprtem prostoru z zaščitno masko na obrazu. Fizični predpogoj dela na področju lakiranja lesa sta dober vid in otip ter zaznavanje občutka različnih stopenj gladkosti lesa.

Pogoji dela:

Lakirec dela v podjetjih, ki izdelujejo končne lesne izdelke, vendar se zaradi specifičnega znanja in ročnih spretnosti lahko zaposli tudi kot lakirec kovinskih izdelkov in avtomobilov. Dela večinoma stoje, v zaprtem prostoru lakirnice ob umetni razsvetljavi in ob dodatni ventilaciji. Med delom je izpostavljen različnim škodljivim vplivom, zato mora poskrbeti za ustrezno zaščito oči, ust in rok. Sodobni premazi za les, ki so narejeni na vodni osnovi, za delavca predstavljajo veliko manjše tveganje za alergije ali infekcije kot v preteklosti, ko so bili premazi za les narejeni na osnovi različnih topil.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja brizgalno pištolo in kemična ter mehanska sredstva za čiščenje in vzdrževanje lesnih izdelkov. Uporablja različne vrste premazov za les, stojala za sušenje lesnih izdelkov, posode za shranjevanje lesnih premazov, korita za osnovni premaz, grob brusni papir in manjše ročno orodje, kot so izvijači, klešče in ključi za vijake, ki je potrebno za vzdrževanje pripomočkov ali kot pomoč pri lakiranju. 

Nosi zaščitno obleko, bombažni kombinezon, čevlje s kovinsko kapico, zaščitno masko za obraz in tanke zaščitne gumijaste rokavice, ki so najpogosteje za enkratno uporabo. Pri potapljanju lesa v osnovni premaz ima obute gumijaste čevlje, čez zaščitno obleko pa nosi dolg usnjen predpasnik za zaščito pred premazom, ki kaplja z lesa.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • ima zahtevano triletno poklicno srednjo šolo s področja lesarstva;
  • pozna različne vrste lesa, njegovo sestavo, lastnosti in različne načine površinske obdelave, sposoben je presojati, kdaj je lesni izdelek primeren za nadaljnje brušenje ali ponoven premaz ter kateri postopki obdelave so lesu škodljivi. Seznanjen je s lastnostmi in sestavo različnih vrst premazov;
  • zna z brizgalno pištolo enakomerno in v tankih slojih nanesti akrilni premaz na večje lesne površine; 
  • obvlada čiščenje in vzdrževanje brizgalne pištole, črpalke za pištolo in pripomočkov, ki jih uporablja pri lakiranju;
Lakirana starinska miza
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: