Šole

Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola

Strojna, prometna in lesarska šola je enota Tehniškega šolskega centra Nova Gorica  z največjim številom izobraževalnih programov. Dijaki so naše bogastvo. Ukvarjamo se s posameznikom, delo prilagajamo njegovim potrebam. Dve svetovalni delavki svetujeta dijakom, strokovni sodelavci pa nudijo dodatno učno pomoč. Sodelujemo z različnimi institucijami, kjer dijaki s težavami delajo po prilagojenih programih. Prenova izobraževalnih programov nas je v zadnjih letih spodbudila k aktivnejšemu sodelovanju s podjetniškim okoljem v regiji. Dijaki v času izobraževanja opravljajo praktično usposabljanje z delom, kar jih že v času šolanja aktivno usposablja za delo. S podjetji sodelujemo pri pripravi kurikula in projektov za večjo zaposljivost dijakov v domačem okolju. 

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

 • Obdelovalec lesa
 • Inštalater strojnih inštalacij
 • Oblikovalec kovin - orodjar
 • Logistični tehnik
 • Strojni tehnik
 • Avtokaroserist
 • Avtoserviser
 • Mehatronik operater
 • Mizar
 • Tehnik mehatronike

Zakaj SPLŠ?

 • šola z veliko izbirnostjo izobraževalnih programov
 • šola strokovnih, zanimivih in praktičnih programov
 • šola učiteljev s posluhom za posameznika
 • šola, ki aktivno sodeluje s svojim okoljem
 • šola, ki dijaku ponuja veliko dodatnih izzivov

 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«